Fredrikstad

Urimelig bompengeforskjell i Fredrikstad

Bilister fra Kråkerøy og Hvaler må betale bompenger til 2026, mens de andre får bompenge-pause fra 2023.