Fredrikstad

«Regjeringens rusreform – feilslått luftslott?»

KrF jobber for å dempe og forbedre de uferdige tiltakene i reformen.

Av Lino Lubiana og Kamilla Synnøve Pletten Aasgard, KrF Fredrikstad

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til rusreform. Stortingsflertallet har i flere år ønsket en rusreform som avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotika. H, Ap, V, SV og MDG er for en slik reform. I Jeløya-plattformen som FrP, H og Venstre jobbet frem, ble det stadfestet at landet skulle få en rusreform hvor bruk og besittelse av narkotika avkriminaliseres.

Dette var Høyre og Venstre sitt gjennomslag. KrF ønsker en helsereform til rusavhengige, men er imot å fjerne straffen for alle. Det aller viktigste er å hindre at unge mennesker får ødelagt livene sine av narkotika, og samtidig hjelpe de som er rusavhengige bedre.

KrF har likevel flyttet forslaget flere hakk med å kraftig redusere mengden narkotika man kan bære før det blir straffbart, også kalt «terskelverdien». KrF har også sikret at de som tas med narkotika og blir henvist til behandling skal møte sanksjoner dersom man ikke møter opp, slik konseptet også er i Portugal. Til tross for disse betydelige innstrammingene har KrF vært tydelig på at dette ikke er vår reform. Nå skal reformen behandles i Stortinget, og det er knyttet en viss spenning til denne behandlingen. FrP er tydelige på at de ikke ønsker en avkriminalisering.

Les også: Mener rusreformen vil skape kjøpepress og flere narkoselgere (+) 

Det betyr at ballen i praksis ligger hos Arbeiderpartiet. Det er kjent at Ap har en positiv tilnærming og tidligere har stilt seg bak kravet om avkriminalisering og rusreform, men de har til nå ikke gjort offentlig kjent hvilke endringer de vil kreve i reformen for å stemme for den.

Både IOGT Norge og stiftelsen Det Nytter, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon - er kritisk til prosessen og til legalisering av narkotika.

«Vi håper politikerne våkner og ser hva som er i ferd med å skje med dette forslaget til rusreform: Dette er en skadelig liberalisering og vi står i fare for å avkriminalisere dødelige doser og øke gatesalget», sier Joar Kaasa fra Fredrikstad, informasjonsleder i KRAFT med flere, i en kronikk i vårt Land i 22. februar.

Kaasa fortsetter: -Da vi i januar 2020 hadde Rusreformen på høring blant våre brukere og pårørende, var det særlig tre utsagn fra tidligere brukere vi bet oss merke i: «Forslaget er 'dealers paradise' grunnet de store dosene man har foreslått skal være straffrie brukerdoser», sa en tidligere bruker.

Meninger: «Straff av rusmisbrukere kan ikke rettferdiggjøres»

Med slike mengder i lomma, vil dette legge til rette for videre salg. En annen sa følgende: «Hadde det ikke vært en konsekvens på at jeg ruset meg, hadde jeg aldri blitt rusfri». En tredje sa «Da jeg var i Portugal, fikk jeg tilbud om stoff på hvert gatehjørne. Hadde jeg bodd der, hadde jeg aldri vært rusfri.»

KrF er redd rusreformen blir et feilslått luftslott. Det eneste bra her, er at man skal slutte å straffeforfølge rusavhengige. Nå legges ansvaret på helsevesenet i stedet for på justis, men skjer det ellers noe for å kunne lykkes med samtale, nemd og oppfølging?

KrF er oppgitt over det som ser ut til å være et feilslått forsøk på å hjelpe en av de svakeste gruppene i befolkningen.

Mange behandlingsplasser har blitt lagt ned, kommunene har ikke økonomiske midler til å sende folk i behandling, de settes rett i bolig med LAR-medisin i handa. Det blir en blindvei. Narkotikaen, slippes løs med både legalisering og følgelig sosialaksept av rus, i stedet for å bekjempe både rus og narkotika.

KrF jobber for å dempe og forbedre de uferdige tiltakene i reformen.