Fredrikstad

«Hvordan går regnestykket opp?»

Per nå har vi i snitt over 100 personer på ventelister for en sårt tiltrengt plass, og det er jo slik at det nye sykehjemmet faktisk i all hovedsak er tenkt til å romme personer fra nåværende sykehjem som skal rehabiliteres, skriver Marianne Kristiansen (Pensjonistpartiet).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
 marianne Kristiansen pensjonistpartiet

Marianne Kristiansen

gruppeleder Pensjonistpartiet

«Hvis vi kun skal basere oss på sykehjemsplasser mot 2030, så bærer ikke helse- og velferdstjenestene våre. Ingen partier og ingen politikere vil da ha råd til å drifte gode, kvalitetsbaserte tjenester», skriver utvalgsleder i Helse- og velferd, Helene Saloua Apenes Matri, fra Arbeiderpartiet.

Joda, Helene Matri, svarer Pensjonistpartiet. Det finnes politikere og partier som vil få dette til. Vi må bare bestemme oss for faktisk å satse på helse- og velferd og ikke på alt annet som ridesentre til mange millioner kroner og på alt annet vi bare ikke må. Vi må for eksempel sette en utbygging av nye kinosaler på vent, som Pensjonistpartiet gikk for i ukens Bystyre.

Meninger: Helene Saloua Apenes Matri: «Helsetjenester nå og i fremtiden»

Vi må rett og slett bestemme oss for at det er sykehjemsutbygging vi trenger i en periode, og vi må våge å stå i det i alle politiske vedtak vi gjør. Selv beløp i 100.000-kronersklassen må vi tenke grundig gjennom om vi faktisk har råd til – for eksempel utdeling av en pris for satsing på heltid som nylig ble vedtatt i Helse- og velferdsutvalget.

Pensjonistpartiet stemte i alle fall nei til denne prisen, da vi mente det var en selvfølge - og klar instruks - at våre virksomheter faktisk satser på heltidsstillinger som er en politisk bestilling.

Prioriteringer heter det, og Pensjonistpartiet mener i alle fall å gjøre det, når vi gang etter gang sier nei til det meste av ting vi ikke bare må ha nå. Vi tror nemlig ikke vi kan få både i pose og sekk i økonomisk trange tider.

Matri sier videre at de ikke ønsker å åpne Emil Mørchs minne – i stedet bygger vi Onsøyheimen sykehjem som blir et toppmoderne sykehjem som vil være i stand til å møte nåtiden og fremtidens helse og velferdstjenester. Mitt spørsmål blir da hvordan Matri ser for seg at det nye sykehjemmet, som vi alle lengter etter, vil bidra til å minske sykehjemskøen i Fredrikstad?

Les også: – Vi vil gjøre alt hva vi kan for å få gjenåpnet Emil Mørchs Minne (+) 

Per nå har vi i snitt over 100 personer på ventelister for en sårt tiltrengt plass, og det er jo slik at det nye sykehjemmet faktisk i all hovedsak er tenkt til å romme personer fra nåværende sykehjem som skal rehabiliteres. Det vil si at det blir altså ikke en reell tilvekst av sykehjemsplasser i vår kommune, noe også kommunaldirektørens stab bekreftet på spørsmål til budsjettrunden før jul.

Vårt spørsmål blir derfor til slutt: Hva da med de 100 eldre og syke som fortsatt trenger en sykehjemsplass? Skal Arbeiderpartiet bare ta avgjørelsen for dem og si at de bare kan bli hjemme og få sin omsorg der? Er det slik man svarer på spørsmålet «Hva er viktig for deg»?

Litt spesielt for øvrig å lese «i stedet bygger VI Onsøyheimen sykehjem som blir et toppmoderne sykehjem». Å bygge dette sykehjemmet er da virkelig ikke noe Arbeiderpartiet gjør alene, men et prosjekt som hvert eneste politiske parti står bak og heier fram. Pensjonistpartiet vil i alle fall ha det på plass raskest mulig.

Mer fra: Fredrikstad