Fredrikstad

«Polemisk uryddighet fra Arbeiderpartiet»

Førstkommende torsdag skal planutvalget behandle Bruket-saken på Gressvik, der flertallspartiene vil legge til rette for boliger og ikke for næring. Hvor er Bergstrøms næringsengasjement i denne saken?

Inger Christine Apenes
Medlem av planutvalget, 2. vara til bystyret, Høyre

Arbeiderpartiet gikk 11. februar på et sjeldent nederlag i bystyret, og retter som vanlig ansvaret og pekefingeren mot andre enn seg selv. Denne gangen gir Arbeiderpartiets Tina Bergstrøm Høyre det glatte lag for å være et dårlig næringsparti, med bakgrunn i en sak alle andre partier enn Ap og FrP var samstemte om.

Jeg var av dem som først stemte for utbygging i Marnet. Det som fulgte siden, var et enormt engasjement fra lokalsamfunn og naboer. Vi kjenner fra tidligere saker at et sterkt, folkelig engasjement ikke sjenerer Arbeiderpartiet nevneverdig, men i Høyre mener vi at innbyggere og lokalsamfunn faktisk er politikkens mål og ikke bare et middel. Alt i alt ønsket vi derfor en reduksjon da saken kom til behandling i bystyret.

Les også: Bystyret satte foten ned for et fullskala Marnet Park

Tina Bergstrøm går videre i sin kritikk av Høyre med en kort visitt til åpningen av Veumbekken, der vårt standpunkt er å ville bevare den unike trehusbebyggelsen. Høyre mener at 400 millioner for å åpne Veumbekken er i overkant av hva det er behov for, og at det må finnes bedre løsninger for kulverten. Vi deler selvsagt ikke Bergstrøms syn om at et løft i Holmen-området forutsetter rivningen av flere verdifulle gårder, men noterer dessverre at det i sak etter sak er andre krefter som dominerer i Arbeiderpartiet.

Bergstrøm avslutter med en passus om Offisersporten, hvor hun synes å tro at saken handler om å skaffe rom til en dagligvareforretning og ganske forbløffende viser liten innsikt i problemstillingen omkring kulturlandskapet som grenser mot Gamlebyen. Det hører med til sjeldenhetene at man i en by velger å se helt bort fra en innsigelse fra det som tidligere kaltes fylkeskonservatoren, men igjen tegner det seg et mønster over hvordan man i Arbeiderpartiet tenker. Det er ikke næringsfiendtlig å sørge for rom rundt festningsbyen og sikre områder for parkeringsplasser for byens største trekkplaster. I parentes vil jeg også bemerke at dette området ikke lider av dagligvaremangel, med to Rema 1000 og en Kiwi innen noen hundre meters radius.

Meninger: «Til beboerne på Marnet: – Vi hører dere»

Førstkommende torsdag skal planutvalget behandle Bruket-saken på Gressvik, der flertallspartiene vil legge til rette for boliger og ikke for næring. Hvor er Bergstrøms næringsengasjement i denne saken? Det er til syvende og sist kanskje mest polemikk.

Jeg er glad jeg tilhører et parti hvor man kan diskutere saker underveis og være åpne for å lytte når lokalbefolkningen kommer med gode og nære ytringer. Man kjenner best hvor skoen trykker, den som har den på. Dessuten er det forfriskende å ta imot gode råd og innspill fra folk som vet bedre. Kanskje Arbeiderpartiet burde prøve en gang?