Fredrikstad

«Holmen-kanalen»

Vedlikeholdsutgiftene vil renne på med en slik kanal. Tenk bare på all søpla som vil ende i denne bekken. Alt fra plastposer til handlevogner kan vi se for oss.

Per Magnussen
Torsnes

Jeg har i flere år fulgt debatten om å grave opp Veumbekken i Holmegata slik at det i stedet kan lages en åpen kanal i området. Sist torsdag bestemte Bystyret seg for å gå videre med planene. Jeg får si dessverre; hvorfor i all verden skal kommunen bruke kanskje hundrevis av millioner kroner på dette når politikerne og kommuneledelsen hele tida snakker om hvor fattige vi er her i Fredrikstad? Vi har ikke råd til verken nye sykehjem, skikkelige skolebygg eller å opprettholde barnehagene, hører vi stadig.

Les også: Vern stod mot vann på Holmen (+) 

En annen ting er vedlikeholdsutgiftene som vil renne på med en slik kanal. Tenk bare på all søpla som vil ende i denne bekken. Alt fra plastposer til handlevogner kan vi se for oss.

I denne saken burde heller Ap fulgt mindretallet; at vannet forblir i rør i bakken. Da kan vi også beholde alle de flotte arbeiderboligene på Holmen - som jo nettopp Ap bør være opptatte av. Og er det problemer med vannføringen - ja så bygg to store underjordiske kulverter ved siden av hverandre. Da vil kapasiteten bli stor nok, også ved en flomsituasjon.

Meninger: «Åpning av Veumbekken er et framtidsretta tiltak»