Fredrikstad

«Vikarbyråer tapper kommunen for ressurser»

Vikarbyråer som utelukkende fokuserer på lønn og økonomi er bare med på å forsterke en negativ spiral.

Pål Christiansen og Heidi Marie Eriksen
hovedtillitsvalgte Fagforbundet

«Helsepersonell søkes til kommunene, du får lønn over tariff, betalt bolig, sommerbonus og ekstra betalt ved tidlig signerte arbeidsavtaler». Og regninga? Den tar de offentlige kommunale helsetjenestene, og videre byens skattebetalere.

Er det slik vi vil og skal bedrive våre offentlige helsetjenester?

For noen år tilbake kartla man Kommune-Norge og fant ut at det var over 150 kommuner som hadde forskjellige incentivordninger i tillegg til det å kjøpe vikartjenester. Likevel er det i dag like stor mangel på helsepersonell, alt i fra fagarbeidere til sykepleiere.

Som i eksemplet over så ser vi en «tapping» av de kommunale ressursene, pengene blir rene ad hoc incentiver som ikke har noen virkning i det øyeblikk de er brukt opp – helsepersonellmangelen er der like fordømt!

Meninger: «Flere vil bli helsearbeidere og færre vil bli lærere»

Vikarbyråer som utelukkende fokuserer på lønn og økonomi er bare med på å forsterke en negativ spiral – de har ingen interesse av å løse en mangel som gir «god avkastning». De som må skru igjen krana er politikerne – vi kan ikke bruke titalls millioner hvert år i Fredrikstad, på en ekstern tjeneste som ikke gir oss gode stabile rammer og tjenester for de som trenger det. Disse pengene bør og skal vi bruke på våre egne og utvikle de vi allerede har. De innehar den kjente og nødvendige kompetansen og rutinen vi trenger - vi bygger ut vår egen kapasitet.

Les også: Satsingen på flere heltidsstillinger i seksjon Helse og velferd gir resultater (+) 

Gi helsefolka trygge, gode og «utfordrende» miljøer, kreative og gode arbeidstidsordninger innenfor lov og avtaleverk, bygg opp team med lik fagkompetanse slik at de kan finne faglig fellesskap – og for guds skyld – hele stillinger!