Fredrikstad

«Rødt Fredrikstad er enig med Frp og Høyre om at «Helenes» advokatutgifter bør dekkes av kommunen»

Varslere må bli tatt på alvor og møtt med forståelse, ikke sanksjoner, skriver varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad.

Fredrikstad Rådhus rådhuset

Geir Adolfsen, Rune Bård Hansen og Terje Syversen
Varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad

Vi ser veldig positivt på leserinnlegget til Frps Bjørnar Laabak om «Helene-saken», hvor han er talsperson for å dekke hennes advokatutgifter. Vi registrerer også at Laabak er den første politiske gruppeleder i Fredrikstad som har løftet hennes sak og fremmet den i formannskapets møte i august 2019, dog uten støtte av andre partier enn fra Høyre. Vi heier på alle politikere som støtter denne sak. Opptakten til en slik tverrpolitisk støtte lover derfor godt for å avhjelpe «Helene» for alt ubehag og for «tort og svie».

Meninger: «Ansatt skal ikke bære egne kostnader når kommunen har behandlet arbeidstaker feilaktig»

Å måtte ty til hjelp fra personlig advokat for å klare å stå oppreist i en varslingssak, sier hvor absurd hennes varslingshistorie har blitt. Kommunen burde ha lært fra tidligere saker. Og det er gjentatte ganger både i tale og skrift blitt forsikret om at å varsle er ansattes rett når kritikkverdige forhold oppstår på arbeidsplassen. Dessverre vitner «Helene» sin historie om en helt annen praksis. Arbeidsmiljøloven (AML) § 2 A-4 setter et forbud mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Gjengjeldelse  dreier seg bla. om trusler, trakassering eller annen ugunstig handling som følge av at arbeidstaker har varslet.

Det er dette varselet som er til behandling i kommuneadministrasjon nå, og har hatt en ventetid på snart seks måneder. Det er verdt å bemerke at varsel om gjengjeldelse (i likhet med første varsel felles på vegne av flere ansatte) ble sendt til det eksterne varslingsrådet.

Men i motsetning til det første varsel som ble direkte behandlet – med den konklusjon at det var brudd på Arbeidsmiljøloven § 4-3, krav om det psykososiale arbeidsmiljø – ble varselet om gjengjeldelse dirigert tilbake til kommuneledelsen som ville behandle saken særskilt. Til det ble det sagt at varslingsinstituttet kun er et rådgivende organ for kommunen og at kommunen selv ville sette i gang sak uten å informere «Helene» eller hennes advokat om konklusjonen til varslingsrådet. Resultater er at «ingen» vet hvor i prosessen dette varselet er.

I påvente av administrasjonens beslutning står «Helene» rettsløs og uten innsikt i egen sak. På toppen av det hele har hennes private kostnader til advokathjelp kommet opp i 80.000 kroner. Det sier seg sjøl at utgiftene er høyst vanskelig å bære for en ansatt i denne situasjon.

Rødt er enig med Frp og Høyre om at «Helenes» advokatutgifter bør dekkes av kommunen. Vi oppfordrer de øvrige partier å slutte seg til et slikt politisk vedtak. Likedan oppfordrer vi partier i posisjon å instruere kommuneledelsen til snarest mulig å konkludere varslet om gjengjeldelse. I forlengelse av det ber vi om at innføringen av nye varslingsrutiner i alle ledd er i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling og rutiner, og vel så det. Og at varslere blir endelig blir tatt på alvor og blir møtt med forståelse, ikke sanksjoner.

Meninger: «Rydd opp i gammel ukultur»