Fredrikstad

«Rydd opp i gammel ukultur»

Varslerne fikk til slutt fullt medhold på punktene; mobbing, trakassering og gjengjeldelse. Men hva hjelper det så lenge varslere fortsatt opplever gjengjeldelse? Skriver Varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad.

Varslerne fikk til slutt fult medhold på punktene; mobbing, trakassering og gjengjeldelse. Men hva hjelper det så lenge varslere fortsatt opplever gjengjeldelse? Siden den gang har fritidsetaten vært ute i hardt vær og vi er alle kjent med den usaklig oppsigelse av kokka Monica.

Geir Adolfsen, Rune Bård Hansen og Terje Syversen
Varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad

Det er bare halvannet år siden granskningsutvalget avga sin dom mot kommunens håndtering av ansattes varsling i teknisk etat og deres kamp for å få gjennomslag for sine saker. Varslerne fikk til slutt fult medhold på punktene; mobbing, trakassering og gjengjeldelse.

Men hva hjelper det så lenge varslere fortsatt opplever gjengjeldelse? Siden den gang har fritidsetaten vært ute i hardt vær og vi er alle kjent med den usaklig oppsigelse av kokka Monica. Og enda en omfattende og tragisk varslingssak i Fredrikstad kommune har versert det siste året: «Helene-saken». Saken handler om en arbeidsmiljøkonflikt som har pågått siden 2017 i en av enhetene innen et av kommunens sykehjem. «Helene» er nå skjøvet ut i kulda etter først å ha varslet på vegne av mange ansatte på arbeidsplassen. Tillitsvalgte fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og verneombud var involvert i saken, men overordnet myndighet, virksomhetsleder og enhetsleder (linjeledelsen), sto ikke opp, og tok ikke ansvar for personalet og arbeidsmiljøet når det trengtes aller mest.

Les også: Varsleren Monica Bjørnvig snart tilbake på jobb

Unnfallenhet fra overordna ledelse forhindret at saken ble løst på det laveste nivå. Etter at flere meldinger og et forhåndsvarsel fra personalet ble sendt linjeledelsen, kom det i stand et fellesmøte med virksomhetsleder, enhetsleder og ansatte sommeren 2018. Møtet ga heller ikke noe resultater for løsning på arbeidsmiljøkonflikten. I juli ble det innkalt til et nytt møte med linjeledelsen og kommuneadvokat, hvor «Helene» og hennes egen advokat deltok. Der ble uttrykt fra «Helene» og advokat at dersom det ikke ble igangsatt et reelt tiltak så ville det gjøres formell varsling til Varslingssekretariatet. Det skjedde i august.

Varslingssekretariatet konkluderte 5. februar 2019 med brudd på Arbeidsmiljølovens § 4–3 (3) – om vern av det psykososiale arbeidsmiljø og vern mot trakassering på arbeidsplassen. "Helene" og de ansatte fikk fullt medhold og kommunen ble bedt om å rette de påpekte forhold og anmodet om å støtte de ansatte i tida videre.

Kort tid etter et møte 12. juni 2018 med kommuneledelsen, oppdaget «Helene» ved en tilfeldighet at det var oppretta en personalsak på henne i kommunens intranett, Ephorte. Uten ringeste anelse lå denne mappa tilgjengelig til å lese for ansatte. Ingen informasjon ble gitt til henne om det. Hennes advokat oppsummerte at innholdet ikke kunne sees på noe annet enn en stempling av «Helene» som årsak til angivelige arbeidsmiljøutfordringer, grunnet hennes varsel. Det ble benektet fra ledelsens side at det var oppretta en personalsak på «Helene», men så lenge saken lå på nettet øyensynlig til skue for dem som ville lese den, ble det umulig å feste lit til.

For «Helene» gikk saken fra vondt til verre. Fra juli 2018 til mai 2019 forteller «Helene» at hun har blitt behandla kritikkverdig av linjeledelsen. Påkjenningene hun fikk gikk på helsa løs, medførte langvarig sykefravær, tap av stilling og hennes verdighet. Etter ett nytt møte i mai 2019 med linjeledelsen og administrasjonen tok «Helene» affære med bistand av advokat og varslet om ulovlig gjengjeldelse på grunna av:

Opprettelse av personalsak. * Brudd på taushetsplikt, blamert på kommunens intranett. * Opplysninger til personer i systemet som ikke var berørt av saken.   * Utestengelser av møter. * Tilbakeholdelse av informasjon fra linjeledelsen, og ikke minst at kommunen tilbakeholdt informasjon for innsyn.

Varsel om ulovlig gjengjeldelse ble sendt inn 16. mai 2019. Etter den tid er innsynsnekt påklaget til Fylkesmannen i saken. Varselet som Varslingssekretariatet fikk forelagt er så langt ikke ført til noe avklaring. Kommuneledelsen hevder denne gangen at sekretariatet kun er rådgivende og beordret behandling av saken tilbake i kommunen. I flere måneder er saken vært godt innpakka for varsler og for offentlighet. Det er foretatt krav om innsyn i dokumenter fra personalmappen og innhold av varselsaken for ulovlig gjengjeldelse, både fra «Helene» og hennes advokat. Varsler som er part i saken, benektes innsyn i dokumentene. Til innhold i personalmappen påstås det fra administrativt hold at det er slettet av byarkivet, noe som er tatt opp med Fylkesmannen og innrapportert sak til Arkivverket.

«Helene-saken» vitner om et mønster som har blitt tydeliggjort tidligere i varslingssaker. Varslingssaker treneres, ledere betviler varslernes sak, og beslutningene er alt annet enn åpne. Lojalitet til kommunens ledere blir viktigere enn å ta ansattes avvik og varsler om kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet opp til seriøs behandling. Den/de som våger å bruke kommunens varslingsapparat blir stemplet som illojale.

Ved felles varsling som «Helene» førte var ledende politikere orientert om sakens underveis, uten at det har blitt handling. Tillitsvalgtes rolle i denne og andre tvistesaker mellom ansatte og ledelse som er rullet opp, kan heller ikke applauderes. Sjølsagt har tillitsvalgte prøvd å få til aktive løsninger, men varslingsutvalget spør, har det vært gjort nok?

Vi mener også at HR-avdelingens rolle og funksjon i administrasjonen må vurderes nøye. Flere ansatte som har vært i tvistesaker har erfart en stemoderlig behandling og diskriminering fra den kanten.

«Helene-saken» må være en lærdom i hvordan varsler ikke skal behandles.

Saken hennes er ikke over. Oppreisning og erstatning er i vente, hvor kommuneledelsen og politikere må ta ansvar for denne tragiske behandling hun er utsatt for. Vi mener at Kontrollutvalgets viktigste oppgave i denne perioden blir å få orden på varslingsrutinene i kommunen.

Det er på høy tid at Fredrikstad kommune etablerer en seriøs, rettferdig og framtidsrettet varslingspraksis. Det er tragisk å se at ansatte som våger å si ifra om kritikkverdige forhold blir utstøtte offer i slike saker. Før valget hadde den rødgrønne alliansen i regi av LO – nå flertallet i politisk posisjon – et offensivt motto: «Fredrikstad by, arbeiderstyrt på ny». La også dette bli den rettesnor for ledelse innad i etater og administrasjonen etterstreber. «Den lille verdensbyen» må vise ved sitt image og praksis at ansattes rett til å varsle blir møtt med riktig og rettferdig håndtering. Varslerne er som er ansatte flest; de vil gjøre arbeidsmiljøet sitt til det beste for fellesskapet og tjenester som skal ytes for kommunen.

Meninger: 
«Kokka vant over kommunen»

​«I saken som varslingsgruppa i Rødt henviser til har ikke arbeidsgiver fulgt rutinene»