Fredrikstad

«Arbeiderpartiet setter oss i knipe med Onsøyheimen»

Fredrikstad trenger sykehjemsplasser raskt, skriver Lino Lubiana, Kamilla S. Pletten Aasgard, Truls Velgård og Trond Svandal.

Ordfører Jon-Ivar Nygård i forbindelse med avdukingen av byggeplasskiltet for nye Onsøyheimen.

Lino Lubiana (KrF)
Kamilla S. Pletten Aasgard (KrF)
Truls Velgård (H)
Trond Svandal (V)

Planutvalgets leder setter kommunen i knipa, når det imot fagansvarlig og kommunedirektørens anbefaling innstilles på bygging av ny Onsøyheim uten ny reguleringsplan og altfor mange dispensasjoner.

En ny reguleringsplan i tide ville tatt oss ut av dilemma mellom – å bygge ulovlig med for mange dispensasjoner på høyde og arealbruk – med nye lange utsettelser og fare for tap av en god investering med lån i Husbanken på den ene side og ytterligere forsinkelser av sårt trengte sykehjemsplassene på den andre. Hvorfor er det ikke fra politisk hold tidlig og tydelig blitt bedt ny reguleringsplan?

Les også: Går mot nytt kjempeoverskudd for kommunen (Demokraten+)

Fredrikstad trenger sykehjemsplasser raskt. Emil Mørk Torsnes en nedlagt. Korttidsplass-løsningen på Borge korttidssenter og Helsehuset er overfylte. Pårørende må reise til Halden, vi har kostbare overliggere på sykehuset, eldre har hatt korttidsplasser i månedsvis. Syke mennesker må bo på dobbeltrom med dårlig søvn, 24-timers regelen bidrar til stadige flyttinger av syke med nye rom og nytt personale og for få hender, som bidrar til amperhet og slit både hos vårt gode og ansvarlige personale og utrygghet hos de syke og deres pårørende. Syke opplever også trekkfulle vinduer med ekstra tepper som løsning. Noe må skje – det signaliserer leder med for Helse og velferd med lys i alle regnbuens farger.

Vi gleder oss over at Aps utvalgsledere er sterke i troen på at dette går bra og støtter igangsettelse av Onsøy sykehjem uten ny reguleringsplan, men det er et dilemma for oss når dårlig timing og Aps svake politiske håndverket setter oss i denne knipa.

Meninger: «Byggingen av Onsøyheimen med et økt areal må komme i gang nå»