Fredrikstad

«Lykkeberg i håpefull oransje»

Jeg er stolt og glad for at den lille verdensbyen Fredrikstad lyser håp for kvinner, menn og barn som står i en situasjon de ikke fortjener, skriver varaordfører Siri Martinsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Siri Martinsen (Ap)
Varaordfører Fredrikstad

Fredrikstad støtter opp om Kampanjen «UNITE to end Violens against Women and Girls». Bygninger over hele jorda som Eifel-tårnet, Tower bridge og Giza-pyramidene, og Lykkeberg er lyssatt i glødende håpefullt oransje.
Lykkeberg  vil lyse helt fram til 10 desember og skal i denne perioden minne både innbyggere og politikere om at vold mot kvinner ikke er noe som forsvinner av seg selv, men krever innsats, bevisstgjøring, samarbeid og politisk vilje.

I desember i fjor kom nyheten om at Island, Norge og Sverige er de tre landene i verden det er best å være kvinne. Bakgrunnen var en ny global rangering av likestilling. Dette er gledelig. Det viser at det nytter å kjempe. Vi skal ikke mange år tilbake i tid hvor det var stor avstand mellom mulighetene, om man var født som jente eller gutt.

Vold i nære relasjoner handler med andre ord også om likestilling.

Fra 2000 – 2018 ble 146 kvinner drept av partneren sin. Tilsvarende tall for menn er 18. I 2016 registrerte politiet 2 894 kvinner som utsatt ​for vold i nære relasjoner. Her er det dessverre store mørketall. ​ Politiet anslår nemlig at kun hver fjerde kvinne som utsettes for grov vold anmelder forholdet.

Kvinner er sterkt overrepresentert blant ofre for mishandling i familieforhold, inkludert grov mishandling, og seksualforbrytelser. Selv om vi er verdens nest beste land å være kvinne, har vi med andre ord ingen grunn til å hvile.

I Fredrikstad kommune har vi flere tjenester og tiltak som på ulike måter er rettet mot arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dette gjelder både interne kommunale tjenester, tjenester som ytes av statlige instanser og ikke minst i samarbeidet mellom offentlige og private/ideelle organisasjoner. Krisesenteret drevet av Blåkors er et godt og viktig eksempel på dette.

I 2012 fikk vi en egen «Tiltaksplan mot vold i nære relasjoner». Her stadfestet vi blant annet at forebygging og synliggjøring er avgjørende for å bryte voldsspiralen. Markeringen med å lyssette Lykkeberg er et eksempel på å bidra til å synliggjøre dette temaet.

Vi står ikke alene, vold mot kvinner er et globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vi erkjenner at konsekvensene av vold mot kvinner er enorme for samfunnet, både med tanke på utgifter og redusert samfunnsutvikling. Alle ressurser trengs i samfunnet, også kvinner. Alle fortjener å leve gode liv.

35 prosent av alle kvinner i verden vil nemlig oppleve å bli utsatt for vold. I noen områder så mange som 70 prosent.

  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt

  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år

  • 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år

  • 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse 

Kampen er med andre ord langt fra over. I høst startet Fredrikstad kommune arbeidet med en ny plan om vold i nære relasjoner.

Takk til soroptimistene i Fredrikstad og Borge for godt samarbeid. Som en internasjonal organisasjon følger Soroptimistene FNs bærekrafts mål. Ett av målene er å fremme likestilling mellom kjønnene og arbeide for avskaffelse av vold mot kvinner. Samtidig er det Soroptimistene som har fått FNs aksept for å lyssette signalbygg i verden for å skape oppmerksomhet om saken. Likestillingsgenerasjonen og alle må våkne. Seksualisert vold kan ikke tolereres!

Jeg er stolt og glad for at den lille verdensbyen Fredrikstad lyser håp for kvinner, menn og barn som står i en situasjon de ikke fortjener. Ingen skal finne seg i vold fra en partner, vold dreper kjærlighet.

Meninger: «Helsefagarbeidere – gratulerer med dagen»

.

Mer fra: Fredrikstad