Fredrikstad

FpU og FrPs dobbeltmoral i bompengedebatten tar aldri slutt

Leserbrev: Når Daniel Tveit (FpU) skriver «vi mener staten skal betale for infrastruktur» må han huske at FrP både har lagt frem og stemt for forslagene om bompenger på Stortinget, skriver Simon Laabak som er leder i Fredrikstad AUF og internasjonal leder i AUF i Østfold.

leder i Fredrikstad AUF og internasjonal leder i AUF i Østfold

Bompengedebatten har alltid vært het. Det er en avgift som oppleves urettferdig og usosial av veldig mange. Jeg har alltid vært for noe bompenger, men er enig i at bomringen vi får kommer til å bli dyr for veldig mange. Jeg kan også forstå at folk reagerer som de gjør, når man får beskjed om at månedsutgiftene plutselig kommer til å øke med det som for mange blir en ganske betraktelig sum. Det jeg derimot ikke kan forstå er hvorfor det kommer så mye lyd og kritikk fra Fremskrittspartiet.

I 2013 lovet Siv jensen at FrP i regjering skulle bli en garantist for at Norge skulle bli helt fritt for bompenger. I 2019, etter fem år med både en samferdselsminister, og finansminister fra FrP, betaler det norske folk mer bompenger enn noensinne, og det kommer nye bomstasjoner hele tiden.

Å skylde på Arbeiderpartiet for at vi får bomring er en ansvarsfraskrivelse jeg aldri har sett maken til. Her må man gå inn i eget parti og se hva man stemmer for. Forslaget om utbygging og finansiering av fase 1 av bypakke Nedre Glomma ble vedtatt av et enstemmig storting i 2015.

Når Daniel Tveit (FpU) skriver «vi mener staten skal betale for infrastruktur» må han huske at FrP både har lagt frem og stemt for forslagene om bompenger på Stortinget. Hans eget lokalparti har også stemt for bompenger i Fredrikstad. Dette handler ikke om å legge skyld på noen, men om å opplyse om at uansett hvor i mot bompenger Fremskrittspartiet sier de er, stemmer de alltid for.

Jeg skulle gjerne ønske at staten kunne tatt en større andel av regningen så Fredrikstads befolkning slipper å betale like mye, men det er dessverre ikke mulig med FrP i regjering.

Simon Laabak

leder i Fredrikstad AUF og internasjonal leder i AUF i Østfold