Fredrikstad

Fredrikstad-frisør «Årets lærebedrift» i Østfold

– Slike bedrifter trenger vi enda flere av, sier distriktssekretær Ulf Lervik i LO Østfold.

– Dette er en anerkjennelse som varmer hjertet, og en bekreftelse på at man har gjort en god jobb, fastslår daglig leder Pia Kathrin Aarsten ved Touch frisører og parfymeri.

Salongen, som holder til i Torvbyen i Fredrikstad, ble onsdag belønnet med utmerkelsen «Årets lærebedrift» av Østfold fylkeskommune. Aarsten har selv tatt inn lærlinger i nærmere 30 år, først i Lillehammer og de siste 10,5 årene her i Østfold – der hun og bedriften har kvalifisert 22 ungdommer til fagbrev innenfor frisør- eller salgsfaget.

Les også: Fredrik er «Årets lærling 2017»

Alternativ opplæring

Prisen er den andre i rekken, og ble delt ut under fylkestingets siste møte før sommeren. I sin takketale brukte Aarsten tid på å appellere til politikerne, og påpeke at rundt halvparten av de 1.255 som har søkt lærlingplass i fylket fortsatt lever i uvisshet.

– Og da inkluderer vi ikke de som faller utenfor, og som heller ikke velger videre utdannelse. Det er en situasjon man er nødt til å se nærmere på, sa hun fra talerstolen.

– Skoleverket må inn på et mye tidligere tidspunkt og fange opp dem som du ser tidlig at faller fra, får mangelfulle karakterer, ingen muligheter og få som fanger dem opp. De bør kanskje bort fra teorien og inn i praksis, men det er det for lite fokus på så tidlig som på ungdomsskolen og i starten av videregående, utdyper hun til Dagsavisen Østfold.

Touch/Frisørdrift AS var den eneste av de 15 nominerte bedriftene som ble foreslått to ganger, og det ble til slutt en enkel oppgave for yrkesopplæringsnemnda å kåre en vinner.

– Innstillingen ble enstemmig godkjent, og jeg tror også det brøt ut applaus. Prisvinneren er en bedrift med høy kvalitet, godt arbeidsmiljø og som virkelig satser på lærlinger, kompetanseutvikling på arbeidsplassen og samarbeid med skolene. De gir både ansatte og ungdommer muligheter, og tar et viktig samfunnsansvar. Jeg vil tillate meg å si at slike bedrifter trenger vi enda flere av i Østfold, sa distriktssekretær i LO Østfold, Ulf Lervik da han la fram juryens begrunnelse.

Les også: Økende mangel på arbeidskraft i Østfold

– Bruk nettverket

Han skryter også av de andre bedriftene i fylket som tar inn lærlinger, men mener det er mange som har noe å lære av «Årets lærebedrift».

– Hensikten med utmerkelse er både å sette pris på kvalitet, men også å få flere til å strekke seg etter og lære av bedrifter som dette. Vi har flere potensielle lærebedrifter i fylket som ikke er det i dag, enn vi har lærebedrifter. De trenger vi, for vi vil at alle ungdommer skal få læreplass, sier Lervik.

Pia Kathrin Aarsten mener de bedriftene som enda ikke har tatt steget, bare bør hoppe i det.

– Det å ta inn lærlinger er ikke så vanskelig, men du må be om hjelp og bruke nettverket rundt deg, slutter hun.

Les også: Slik vil de ansvarliggjøre næringslivet i jakten på flere læreplasser