Fredrikstad

Satte opp bom for å stanse muslimer

En mann sperret veien inn til sin egen og naboens bolig med en bom. Årsaken skal ha vært «for å slippe all trafikken av muslimer».

Denne låste bommen stenger all biltrafikk inn på den private veien, hvor blant annet en mann med tilknytning til SIAN og hans muslimske nabo bor. Sistnevnte har ikke fått noen nøkkel, men Fredrikstad tingrett har nå konkludert med at han har rett til det.

Bommen ble satt opp foran den private veien sentralt i Fredrikstad i oktober i fjor. Etter nyttår ble bommen låst med kjetting og hengelås.

Naboen, som er muslim, hadde ikke tilgang til nøkkelen og hadde derfor ikke adgang til sin egen bolig via veien. Dette betydde blant annet at nødetater ikke kunne komme helt fram til eiendommen ved eventuelle nødstilfeller. Stikkveien er nemlig den eneste adkomstveien fram til boligens parkeringsplass.

Til slutt gikk naboen til sivilt søksmål. Saken ble avgjort i Fredrikstad tingrett tirsdag. Den saksøkte mannen er dømt til å gi naboen adgang til veien samt å dekke hans saksomkostninger på nærmere 27.000 kroner. Tingretten tok ikke stilling til anklagene om diskriminering.

LES OGSÅ: Fløy på islamkritikere – må møte i retten

La igjen hilsen på bilvindu

Saksøker er derimot ikke i tvil om at mannen forskjellsbehandler muslimer. Han viser blant annet til den saksøkte mannens aktiviteter i sosiale medier.

Et par dager etter at bommen ble satt opp, la mannen ut følgende melding på Facebook: «Dette hadde jeg bestemt meg for å gjøre for å slippe all den trafikken av muslimer som til stadighet kjører inn på tomta mi […]. Alle mine venner og bekjente kan naturligvis passere bommen når de kommer på besøk».

Årsaken oppgis å være at «disse muslimene» ødelegger veien. I meldingen hevder han også å ha blitt utsatt for vold og trusler av dem.

En måned senere fant naboen en lapp med støtteerklæringer til SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) på bilen sin.

Den saksøkte mannen er aktiv i den muslimkritiske organisasjonen og har blant annet kalt folk som støtter muslimer for «Ny-Quislinger».

LES OGSÅ: SIAN planlegger ny appell i Østfold i 2018

– Intet legitimt grunnlag for å hindre naboen

Han har derimot avvist at veisperringen hadde noe med diskriminering å gjøre. I stedet forklarte han til tingretten at årsaken til den låste bommen var en kombinasjon av at naboen ikke hadde vært villig til å være med på nødvendig vedlikehold av veien, samt at utenforstående hadde brukt og skadet den og til tider sperret fremkommeligheten.

Retten mente derimot at den saksøkte mannen ikke har noe legitimt grunnlag for å hindre naboen i å benytte seg av veien. Det finnes heller ingen klare holdepunkter i saken for at naboen har misligholdt sin vedlikeholdsplikt.

Farlig sperre

Retten fant ulempene ved at adkomstveien er sperret for naboens bruk av en så alvorlig karakter, at det anses som farlig å oppholde seg der.

Retten har derfor pålagt den saksøkte å enten fjerne sperringen eller å gi naboen nøkkel til bommen, dersom den skal holdes låst.

– Det kan vanskelig anses som en ulempe for saksøkte å gi saksøker adgang til å utøve en uomstridt veirett over sin eiendom, konkluderer de.

Per i dag har ikke naboen fått noen nøkkel til bommen, opplyser han.

LES OGSÅ: Moss kommune blant de beste i landet på integrering: – Ikke godt nok, mener Frp

Vil ikke kommentere saken

Den saksøkte mannen ble representert av to advokater. Den ene, Anja Jonassen, forteller at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt, utover det som står i kjennelsen fra tingretten.

Hun avviser påstanden om at veien ble stengt fordi naboen var muslim.

Det er ikke kjent om hennes klient vil anke saken.

LES OGSÅ: Disse landene kommer innvandrerne i Østfold fra