Fredrikstad

– Flere menn våger å søke hjelp etter incest

Stadig flere menn oppsøker incestsenteret i Fredrikstad med historier om seksuelle overgrep fra barndommen. – Slike lavterskeltilbud er livsviktige for mange, sier støtteorganisasjonen Utsattmann.

Bilde 1 av 3

– På støttesentrene kan man treffe andre som har blitt utsatt for alvorlige overgrep. Senskadene kan være veldig like selv om hendelsene er ulike. Skammen og skyldfølelsen er den samme fordi overgriperen ofte legger skylden over på offeret, sier Svein Schøgren.

Han er styreleder i Utsattmann, en organisasjon som ble startet opp i 2014 av og for menn som selv har opplevd seksuelle overgrep i barndommen.

– Jeg ble utsatt for overgrep fra jeg var 8 til 16 år, i tilknytning til et kristent miljø. I mange år brukte jeg jobben som en slags rus for å holde det under kjellerlemmen. Jeg fikk tre barn og levde et aktivt liv i menigheten.

– Et helvete

Men da Svein hadde fylt 50 år møtte han veggen, og alle de vonde følelsene fra barndommen kom opp til overflaten.

– Det var et helvete. Det endte med selvmordsforsøk og innleggelse på psykiatrisk avdeling for traumebehandling. Heldigvis kom jeg i kontakt med en gruppe menn som hadde vært gjennom noe av det samme som meg, og i dag lever jeg et godt og aktivt liv igjen, forteller Schøgren.

Og historien hans er ikke unik. Ved incestsenteret i Fredrikstad, som Blå Kors har drevet siden 1992, blir de hvert eneste år oppsøkt av mellom 40 og 50 personer som ønsker å dele sine historier.

– Det er fremdeles en hovedvekt av kvinner og jenter, men vi begynner å se de siste par årene at det løsner litt med tanke på menn som henvender seg, sier virksomhetsleder Marie Lindén.

Godt voksne

I dag finnes det 22 slike sentre på landsbasis, men tilbudet i Fredrikstad var blant de første i landet. Det er også det eneste i Østfold, og dekker i praksis hele fylket selv om det er Fredrikstad og Hvaler som er vertskommuner.

– Det begynte jo med frivillige som utførte oppgavene, mens vi i dag har ansatte med utdanning og kompetanse på feltet. Det at vi er samlokalisert med krisesenteret gjør at vi har åpent døgnet rundt, året rundt og kan nå ut til flere som trenger hjelp, forteller Lindén.

De aller fleste som oppsøker senteret er godt voksne, fra 40-årsalderen og oppover. De blir møtt med et tilbud om anonymitet og en mulighet til å bygge trygge relasjoner gjennom samtaleterapi både individuelt og i grupper.

Etter jul startes det også en egen samtalegruppe for menn.

– Vi tror at det å gi mennesker mulighet til å fortelle om disse skjulte, hemmelige, ordløse barndomsfortellingene er vesentlig for veldig mange, sier ledende miljøterapeut Kari Næss Omvik.

– Ta det på alvor

Hun var med på å starte incestsenteret i Fredrikstad i sin tid, og forteller om en stor utvikling i forståelsen av dette feltet.

– Det er en helt annen kunnskap om det å ha blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i dag, om skadevirkninger, hvordan man bearbeider og forstår reaksjoner, sier Omvik.

Selv om både hun og virksomhetslederen på et vis skulle ønske at det ikke var behov for senteret deres, er det ikke der de har tankene sine i hverdagen.

– I den ideelle verden kan man tenke at ingen mennesker skulle måtte leve med noen form for vold, krenkelser eller trusler om det. Men verden er ikke sånn, og da er det noe med å forholde seg til realitetene og at vi som samfunn skal ta dette på alvor og sørge for at mennesker får et tilbud om hjelp når de trenger det, fastslår Omvik.

Ingen kakemarkering

Fredag skal senteret markere sitt 25-årsjubileum med en fagdag på Litteraturhuset i Fredrikstad, med gratis deltakelse og 300 plasser som ble fulltegnet allerede i september.

– Det ville vært veldig kjedelig bare å ha en intern markering der vi spiser kake. Derfor ønsket vi å arrangere noe som kan gagne både brukerne våre og hjelpeapparatet, og som kan hjelpe oss og andre videre i arbeidet med dette feltet, sier Marie Lindén.

Svein Schøgren er en av dem som skal gjeste fagdagen for å dele sine erfaringer. Han mener det er utrolig bra at det finnes tilbud som incestsenteret.

– Selv gikk jeg til en traumepsykolog for å bearbeide mine opplevelser, men denne typen lavterskeltilbud – hvor man kan komme uten avtale og uten at det journalføres – er livsviktig for mange, sier Schøgren.

– En epidemi

Men mørketallene er fortsatt store, advarer han.

– Og de er enda større for gutter og menn. Det finnes forskning som tilsier at omtrent like mange gutter som jenter opplever overgrep, men i offisielle statistikker er jenter overrepresentert, påpeker Schøgren.

Derfor etterlyser han enda større oppmerksomhet fra sentrale myndigheter rundt problematikken, slik at hjelpetilbudet kan bli enda bredere.

– Med tanke på hvor mange som blir utsatt og ender opp med rusproblemer, sykdom eller selvmord kan man nesten kalle det en epidemi. Vår organisasjon får noe støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, men vi skulle gjerne hatt mer for å kunne øke aktiviteten. Det er vanskelig å drive dette på ren frivillighet, og det koster mer for samfunnet ikke å hjelpe, avslutter Schøgren.

Mer fra Dagsavisen