Fredrikstad

Hanne er fylkets sykkelgeneral

Hanne Brostrøm har fått jobben som Østfolds sykkelkoordinator, og skal legge til rette for at flere velger to hjul i stedet for fire.

– Dette er et område politikerne er veldig opptatt av, og det handler ikke bare om å bygge sykkelvei, men også bidraget til bedre folkehelse ved å tilrettelegge for at folk er ute og bruker kroppen sin. Det kan bidra til bedre byutvikling, det har selvfølgelig miljøaspektet samt det å endre folks vaner, som egentlig er en ganske vanskelig oppgave, men veldig spennende, sier Brostrøm.

Snarveier

Rett før sommeren ble hun Østfold fylkeskommunes første sykkelkoordinator. Hun har som jobb å få flere til å sette seg på sykkelsetet i stedet for å vri om tenningsnøkkelen i bilen. For å få til dette må det bygges flere gang- og sykkelveier.

– Det er viktig at vi har god infrastruktur og at folk føler seg trygge når de er ute og sykler. Det tar tid. Mange steder er det et godt tilbud, mens andre steder er det mangler, sier Brostrøm.

Derfor er en sentral del av jobben hennes å ha et tett samarbeid med kommunene.

– Vi er opptatt av å bygge sammenhengende sykkelnett. Samarbeidsordningen vi nå har initiert er et svar på at vi ønsker mer gang- og sykkelvei for pengene. Kanskje bygge litt enklere der det er mulig å gjøre unntak, finne gamle snarveier eller tilrettelegge på gamle veier eller stier, som gjør at folk får et tilbud selv om det ikke er et fullverdig gang- og sykkelanlegg, sier sykkelkoordinatoren.

Smått og stort

Fylkeskommunen har et uttalt mål om nullvekst i biltrafikken. For å få til dette må folk i fylket ta beina, sykkelen eller kollektivtilbud fatt. Brostrøm mener mange små tiltak kan bidra til å gjøre denne overgangen mest mulig smertefri.

– Kanskje særlig tiltak som gjør at folk får vedlikeholdt sykkelen sin. Det er ikke alle som nødvendigvis er gode på stramming av gir, justering av bremser eller andre ting som gjør sykkelopplevelsen god. Nå i november skal vi for eksempel ha en piggdekk-dag i Fredrikstad, hvor folk kan få reduserte priser og hjelp til å legge om slik at flere kan forlenge sykkelsesongen.

– Det er alle disse små tingene, kombinert med de store tunge prosessene ved bygging av vei, som sammen kan få folk til å sykle mer.

Sykler mye

I Østfold er i dag tre områder definert som såkalte sykkelbyer; Nedre Glomma, Moss/Rygge og Askim/Mysen, mens det er på trappene i Halden.

– Det er et trepartssamarbeid mellom veivesenet, fylkeskommunen og byene, hvor vi ønsker å ha ekstra fokus på sykkel. Det er veldig positivt, og det er veldig mye vi kan lære av hverandre. Vi trenger ikke finne opp kruttet hver gang, understreker Brostrøm, som selv er svært glad i å sykle.

– Jeg sykler masse sammen med barna og syns det er en utrolig fin aktivitet. Det er noe med å være bevisst på de korte turene, at man kanskje sykler i butikken eller at barna sykler på skolen og til aktiviteter. Det prøver vi å være flinke til, selv om vi må bruke bilen iblant vi også, avslutter Brostrøm.

Mer fra Dagsavisen