Fredrikstad

Nazister får lov til å marsjere mot homofili

Politiet gir klarsignal til at nazigrupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen får marsjere og holde taler i Fredrikstad sentrum under parolen "Knus homolobbyen" 29. juli.

Søknaden er ferdig behandlet av politiets jurister, og ordensleder Inge Jensen i Fredrikstad-politiet bekrefter overfor Dagsavisen Østfold at svarbrevet til homohaterne er i ferd med å bli skrevet og sendt ut. Ytringsfrihet er det enkle svaret på hvorfor politiet gir klarsignal.

- Grunnlovsparagraf 100, retten til å ytre seg, står så sterkt i Norge. Og på politimesternivå er det uttalt at demonstrasjoner som dette skal gjennomføres. Nå har også våre jurister landet på at Den nordiske motstandsbevegelsen skal få gjennomføre demonstrasjonen de har søkt om å få holde i Fredrikstad til sommeren, forteller Jensen.

Vil tale på Stortorvet

For over tre uker siden kunne NRK fortelle om den planlagte demonstrasjonen, som nazistene ønsker å bruke til å fremme sitt syn på homofili. Grupperingen har tidligere samlet flere hundre demonstranter til lignende framstøt i Sverige, men teller bare noen titall aktivister her til lands, ifølge statskanalens kartlegging.

Til demonstrasjonen i Fredrikstad 29. juli har Den nordiske motstandsbevegelsen varslet at de kommer med 50-200 demonstranter. Bevegelsen har søkt om å få marsjere en viss strekning og har bedt om tillatelse til å holde appeller på Stortorvet. Dette må også godkjennes av grunneier Fredrikstad kommune, opplyser Jensen.

- Politiet godt forberedt

Kommunen har varslet en egen motdemonstrasjon, og flere andre ved Glommas utløp, deriblant en rekke politikere på begge sider, har tatt til orde for å stå opp mot nazistenes budskap. Inge Jensen sier politiet ikke frykter voldelige opptøyer.

Les også: «Sammen er vi så ufattelig mye større»

- Det gjør vi ikke, men vi vil ta våre forholdsregler. Nå er vi helt i starten av planleggingen, hvor vi vurderer mange ulike scenarier og måter å håndtere dette på fra politiets side. Etterretning og kartlegging av miljøet er en del av forberedelsene som nå gjøres, og vi vil gjennomføre de operative tiltak vi finner nødvendige. Politiet vil stille godt forberedt, lover han.

Skaper frykt

Homohaternes varslede demonstrasjon skaper frykt blant unge homofile, fortalte leder Kristoffer Lorang Mathisen i Skeiv Ungdom Østfold til Dagsavisen Østfold i starten av mai.

- Hvis de har noen baktanker om vold og trakassering, ønsker vi selvsagt ikke at de skal få lov. Denne demonstrasjonen skaper mye hysteri og redsel i hverdagen, blant annet på grunn av det svært fiendtlige slagordet. De har jo selv sagt at de ikke er pasifister, så vi frykter helt klart at en eventuell motdemonstrasjon kan føre til at nazistene tyr til vold, uttalte Mathisen.

Ekspert: - En klar rett

En av Norges fremste ytringsfrihetseksperter, Anine Kierulf, var i samme artikkel klar på at nazistene har all rett til å demonstrere sitt syn. Men ytringsfriheten har også klare grenser.

– De har lov til å mene at homofili bør være straffbart, men de har ikke lov å komme med hatefulle ytringer, trusler eller oppfordring til vold. Utsagn som «homofile bør steines» er et eksempel på en trussel. En kristen sekt vil for eksempel ha rett til å oppfordre homofile til å la seg kurere om de mener det er en sykdom. Det kan være egnet til å skape hat mot homofile, men er likevel innenfor ytringsfriheten, forklarte Kierulf.

Hun påpekte også at ytringsfriheten ikke åpner for forhåndssensur, men at ytringer som går over streken kan straffeforfølges i etterkant.

– På forhånd har de en klar rett til å ytre seg, men demonstrasjonen kan begrenses ved pålegg om at den skal foregå på en fredelig måte, sa hun.

Tidligere denne uka stanset lokale SV-politikere med hjelp fra politiet en nazistisk punktdemonstrasjon med utdeling av flygeblader i Halden. Nordfront, som bevegelsen også kalles, hadde ikke søkt om tillatelse til dette, ifølge Fredriksstad Blad.