Fredrikstad

Hummerfisket blåser bort

Ekstremt unormale værforhold med østlige vinder har gitt en elendig start på hummerfisket. På fiskemottaket på Hvaler tar de til orde for nye reguleringer.

Bilde 1 av 2

– Vi har fått inn cirka 4.000 hummer siden 1. oktober i år. I kilo har det vært en nedgang på cirka 30 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Det sier daglig leder på fiskemottaket Fjordfisk i Utgårdskilen på Hvaler, Kurt Allan Hansen.

Det var NRK Østfold som først omtalte den dårlige starten på hummerfisket. 30. oktober må alle teinene opp, og det går altså mot en rekorddårlig sesong.

– Som alt annet i markedet stiger jo også hummerprisen når vi får lite. Nå ligger prisen ut fra oss cirka 10–15 prosent over fjoråret, og da går prisen i butikk også opp, forklarer Hansen.

Passiv hummer

Det er altså dårlige værforhold som får mye av skylda for alt sammen.

– Vi har hatt et helt eksepsjonelt vær. 80 prosent av tida siden 1. oktober og fram til i dag har vi hatt ekstremt unormale værforhold med østlige vinder og retninger på alt som er. Normalt sett er det 80 prosent sør- og sørvestlig retning. Østlige vinder gir dårlig fiske generelt, og her har det vært en stor medvirkende årsak.

Blant annet gir østlige vinder dårlige bunnforhold: hummeren jager ikke på samme måte som den ville gjort under normale forhold.

– Vi får en mer passiv hummer, forklarer Hansen.

Voldsomt trykk

Allerede i dag er det strenge restriksjoner på hummerfisket, blant annet med lang fredningstid, begrensning i antall teiner og minstemål. Hansen tar til orde for at det må enda sterkere lut til:

– Det er et voldsomt trykk fra fritidsfiskerne, og det bare øker år for år. Derfor kan det være nødvendig med nye reguleringer, som for eksempel ytterligere nedgang i antallet teiner, fredning på stor hummer og ikke minst mer kontroll og regulering, slik det er i jakta.

Per i dag kan en fritidsfisker ha ti teiner per båt, og minstemålet er 25 cm. Men Hansen mener det også bør vurderes et øvre mål.

– Det er ingen tvil om at stor hummer er sterkt reproduserende, og dermed svært viktig. Å frede hummer som for eksempel er over 1,3-1,4 kilo kan være en god idé, mener Hansen.

Ulovlig hummerfiske skjer overalt, hele tida, og Hansen mener det for myndighetene blir som å lete etter nåla i høystakken, slik reglementet er i dag.

– Her mener jeg vi må se mot jakt-reglementet. Som jeger må jeg melde inn det jeg får, og dermed er det enklere med kontroll og oversikt. Det samme burde vært gjort med hummerfiske. Hvert år burde hobbyfiskerne registrert hvor stor fangsten har vært. Samtidig burde alle teiner hatt et nummer som er utdelt av myndighetene. Da blir det enklere å føre kontroll og tilsyn, slik at man kan få ned omfanget av ulovlig fiske.

Nyeste fra Dagsavisen.no: