Fredrikstad

Bygger på for 8 mill. - og du kan se på

Når Gamlebyen Modell­jern­banesenter skal oppgraderes for minst åtte millioner kroner, vil publikum for første gang kunne følge byggeprosessen

Bilde 1 av 4

Det er seks år siden det, i norsk sammenheng, unike modelljernbaneanlegget sto klart. Mangfoldige millioner er brukt, og nå er de største entusiastene i ferd med å påkoste anlegget åtte nye millioner.

Blant annet har de allerede tømt lommene for å kjøpe andreetasjen på restaurant Majoren for rundt halvparten av beløpet. Her skal modelljernbanen og landskapet rundt bli betydelig utvidet - nærmere bestemt på 230 ekstra kvadratmeter. Og ganske annerledes.

Siste husrekka

Det er tredje gang anlegget bygges på.  Det morsomme, synes den ivrige dugnadsgjengen, er at museumsgjester denne gangen vil kunne se på mens de jobber.

– Ganske tidlig i byggeprosessen vil publikum ha tilgang til det nye området på en eller annen måte, forteller pri­mus motor Arne Børresen, som ivrig legger ut om de nye planene:

– Vi skal bygge det vi ikke har fra før. Foruten at husrekka ned mot vannet i Gamlebyen kommer på plass, vil folk få se kaianlegg, industriområder og vann som flyter – helt annerledes enn i dag. Inntrykket vil være mindre fjell og grått, men mer skau og en flatere struktur på landskapet.

Den gamle og den nye avdelingen blir trolig koblet sammen gjennom en autentisk jernbanetunnel omtrent der hvor styringssentralen står i dag.

Populær og beryktet

Etter riksdekkende tv-innslag både i NRK og TV2 de siste årene, er modelljernbanen blitt beryktet utover det ganske land. Ja, til og med i utlandet får entusiaster høre om anlegget.

– Vi hadde besøkende fra Göteborg og Vänersborg nå i sommer, for eksempel. Da forteller folk oss hvor de kommer fra og har tydelig forventinger til hva de skal få se. Folk kommer ens ærend fra Vestlandet, Hedmarken og andre steder for å se, opplyser Børresen, som kan se tilbake på den hittil beste besøksmåneden etter at juli slo alle rekorder nå i sommer. I fjor var til sammen 42.000 mennesker innom senteret.

Flere lokale bygninger?

Noen entusiaster er dog mer ihuga enn andre. Da  Geir Midtvaage døde 67 år gammel i april, etterlot han seg en modelltog-samling verdt rundt to millioner kroner – donert til modelljernbanen i Gamlebyen.

– En fantastisk gave, synes dugnadsgjengen, som anslår at de kommer til å bruke minst åtte millioner totalt på utvidelsen og oppgraderingen av senteret.

Så håper de det vil dryppe noen flere sponsorkroner. Etter snart tre år på «laget», har Ulf Berg knyttet til seg stadig nye interessenter.

– Vi vet at store aktører i eksempelvis lokal industri gjerne vil se egne bygg her i modellandskapet vårt, så det kan hende det kommer noen overraskelser. Men ennå er det trolig flere år til anlegget er helt ferdig, anslår Børresen og Co.

Nyeste fra Dagsavisen.no: