Fredrikstad i norgestoppen på ny test

Forbrukerrådet har vurdert alle landets kommuners evne til å gi god informasjon om ulike tjenester og tilbud. Fredrikstad havner på 8. plass.

Med poengsummen 70,5 gjør Fredrikstad det skarpt i konkurranse med 421 andre norske kommuner – best av alle, Nesset, med 77,6 poeng av 100 mulige.

Forbrukerrådet har fra oktober til januar testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud ut til innbyggerne – på epost, telefon og nettsider via datamaskin og mobil. Til sammen 29.000 spørsmål er blitt stilt, hvorpå svarene er vurdert på hurtighet og relevans.

Forbrukerrådet søkte informasjon om skolefritidsordning, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp.

- Vi har sendt tre separate eposter og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har vi lett etter 24 forskjellige opplysninger på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær datamaskin, opplyser Forbrukerrådet.

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent.

Kommunetesten 2019 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av SeeYou på oppdrag fra Forbrukerrådet.

Råde havnet på 201. plass med 52,0 poeng og Hvaler ble nest dårligst i Østfold på 365. plass med sine 40,4 poeng.

Mer informasjon om undersøkelsen finner du her.