Fraktet seks familiemedlemmer fra Østerrike til Svinesund – dømt for menneskesmugling

I en femseters personbil forsøkte mannen å smugle broren sin, kona hans og deres fire barn inn i Norge.

Da saken mot den Stavanger-bosatte mannen i 20-årene var oppe i Halden tingrett nylig, måtte han svare for anklager om brudd på utlendingsloven, vegtrafikkloven og bilansvarsloven.

Det var i januar i fjor at politiet stanset bilen han kjørte på Svinesund, i en stikkprøvekontroll av kjøretøy som passerte i grønn sone.

Der ble det raskt observert at det var for mange personer i bilen, blant annet fire barn i alderen to til ti år, som alle satt i baksetene uten å være forsvarlig sikret med bilbelter. På bakgrunn av dette mistenkte politiet at det kunne dreie seg om menneskesmugling.

Broren med familie

Den tiltalte mannen kom til Norge som flyktning i 2009, og har oppholdstillatelse. Passasjerene i bilen viste seg å være mannens bror, hans kone og barna deres – alle uten gyldige reisedokumenter.

I retten forklarte mannen at han visste det ikke var lov å hjelpe dem inn i landet uten gyldige reisedokumenter, men at han likevel gjorde det, blant annet fordi barna var syke. Videre forklarte han at han hentet sine familiemedlemmer i Malmö for å frakte dem til politistasjonen i Oslo, der de kunne søke om asyl.

Les også: 19-åring dømt for menneskesmugling av sin egen lillebror

Ikke trodd om barnesete

Politiet avdekket imidlertid gjennom sin etterforskning at bilen hans hadde befunnet seg i Wien og flere andre steder oppover i Europa kort tid forut for at de ble stanset på Svinesund.

«Tiltaltes forklaring stemmer ikke overens med håndfaste bevis i saken. (...) Retten er overbevist om at tiltalte hentet broren og familien i Wien og at han deretter kjørte dem over grensa til Norge», heter det i dommen.

Heller ikke mannens forklaring om at det var tre barneseter i bilen, men at brorens kone måtte ha kastet dem ut underveis uten at han la merke til det, ble festet lit til.

«Dersom det yngste barnet først hadde vært plassert i et barnesete, og deretter på morens fang, er rettens klare oppfatning at tiltalte ville lagt merke til at barnesetet var borte umiddelbart. På denne bakgrunn er retten overbevist om at det aldri var noen barneseter i bilen», står det videre i den ferske dommen fra Halden tingrett.

Betinget fengsel og bot

På bakgrunn av dette, samt at bilen som ble brukt i smuglingsforsøket ikke hadde lovlig trafikkforsikring, ble mannen dømt til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Han er også ilagt en bot på 8.000 kroner for lovbruddene, som kan omgjøres til 16 dagers fengsel dersom den ikke betales.