Førjulsgave til rusomsorg i Østfold

Kirkens Bymisjon i Østfold er blant de frivillige organisasjonene på rusfeltet som får et kjær­komment tilskudd fra Helse­direktoratet.

– Midt i den koselige, men hektiske førjulstiden skal vi være ekstra oppmerksomme på dem som faller utenfor, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H)

Forrige uke delte Helsedirektoratet ut flere millioner kroner til ideelle og frivillige rustiltak.

Tillegg til det lovpålagte

Tilskuddsordningen er et resultat av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, som skal bidra til å sikre kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene.

– Høyre, FRP, KRF og Venstre er opptatt av å styrke ideelle og frivillige organisasjoner på rusfeltet. For å få til dette, settes det hvert år av en pott på statsbudsjettet som Helsedirektoratet fordeler etter søknad, sier Pettersen.

I år var denne potten på 250 millioner kroner, og pengene går til mange små og store organisasjoner som jobber med mennesker med rusproblemer.

– Jeg tror både alle kommunepolitikere og de som får glede av tjenestene deres rundt om i landet kan skrive under på viktigheten av arbeidet til disse organisasjonene, som tilbyr noe mer enn det kommunene er pålagt, og gjerne med lav terskel slik at flest mulig får nytte av det, sier Pettersen.

Ordfører Tage Pettersen mener skolen vil vært et stort løft for hele distriktet.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). FOTO: Kenneth Stensrud

– Flere i arbeid

Det ferskeste pengedrysset til denne typen arbeid var den tredje tildelingsrunden i år, og to Østfold-organisasjoner – Stiftelsen Fossum-kollektivet i Spydeberg og Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Østfold – er tilgodesett med henholdsvis 2.375.000 og 750.000 kroner.

– Støtten fra Helsedirektoratet gjør rett og slett at vi kan få flere personer i arbeidstrening ved «Snekkerverkstedet» i Sarpsborg, fastslår administrasjonsleder Lasse Imrik i Kirkens Bymisjon Østfold.

Ved «Snekkerverkstedet» tilbys både ordinær arbeidstrening og dagsjobber gjennom tiltaket «I jobb». Her tilbys ulike oppgaver for folk som av ulike grunner står utenfor ordinært arbeidsliv.

– Disse pengene går hovedsakelig til å lønne arbeidere – vi ønsker flest mulig i aktivitet. I tillegg får vi råd til mer utstyr, og utvidede ressurser på arbeidsledelse. Samlet betyr dette at det spennende arbeidet, som allerede er godt i gang, kan utvikles videre, fortsetter Imrik.

Juleønske

For stortingsrepresentant Tage Pettersen er det en ekstra glede i at to aktører han har et godt forhold til i eget fylke, får glede av tilskuddsordningen.

– Fossum-kollektivet har jeg besøkt flere ganger, og noe av det første jeg gjorde som ordfører i Moss var å bidra til at Kirkens Bymisjon etablerte et tilbud i byen. Dette er aktører som står bak mange gode tiltak for dem som sitter helt nederst ved bordet.

Videre peker han på at dette er ekstra viktig på denne tida av året.

– Vi vet at høytidene er en spesielt utfordrende tid for dem som sliter med rus i familien, mens andre hygger seg og gleder seg. Jeg tror alle barn ønsker seg en rusfri mamma eller pappa til julaften. Støtten til organisasjonen og de frivillige som står på, bidrar til at det ønsket kanskje kan gå i oppfyllelse for flere, slutter han.