Forbrenning etter dusjing i kommunal avlastningsbolig

Fredrikstad kommune vil informere om at det har vært en alvorlig hendelse i en av kommunens fire avlastningsavdelinger for funksjonshemmede.

Det skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Den skadede personen har fått andre- og tredjegrads forbrenning på deler av kroppen i forbindelse med dusjing. Personen er under behandling ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Pårørende er fulgt opp fra avdelingen, og tilbys også videre oppfølging.

Den ansatte følges opp av nærmeste leder gjennom helgen.

Hendelsen vil bli grundig undersøkt og fulgt opp slik at slike hendelser ikke skal skje igjen.

Helse og velferd beklager på det sterkeste hendelsen.