– FM bidrar til radiomangfold!

Radio Øst har digitalisert sine sendinger og er tilgjengelig på DAB - men fortsatt bruker mange radiolyttere FM-båndet.

– Hvis FM forsvinner, så forsvinner den jo for alle lokalradioer. På den måten blir det ikke noen spesielle konsekvenser for oss, men mest for lytterne som da ikke har mulighet til å høre på en FM-radio lenger. Mitt inntrykk er at mange har både en FM - og en DAB-radio hjemme, men i bilen er det nok en del som ennå ikke har skaffet seg DAB, mener ansvarlig redaktør Sølvi Olimb i Radio Øst.

Ønsker tilbakemelding

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å vurdere om lokalradioene sine FM-konsesjoner skal forlenges etter 2021, og ber om innspill innen 22.mars.

«Bør lokalradioene få mulighet til å fortsette på FM etter 2021? Hvor lenge bør lokalradioene eventuelt få mulighet til å fortsette på FM? og under hvilke vilkår bør lokalradioene eventuelt få mulighet til å fortsette på FM?» Det er spørsmålene Medietilsynet nå vil ha tilbakemeldinger på. Kartleggingen skal vise status og hinder for digitalisering, behovet for økonomiske støtte og økonomien generelt i lokalradiobransjen.

– Vi skal også vurdere om det bør gjennomføres endringer i regelverket for lokalkringkasting, og om det bør legges til vilkår i konsesjonen dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten i en pressemelding.

Kostbare DAB-sendinger

For snart 35 år siden gikk Radio Øst i Råde på lufta med sin første sending - på FM 97,3. Lokalradioen har tatt digitale grep og kan i tillegg til DAB også tilby sine lyttere parallelle sendinger via internett. Det betyr at man kan høre Radio Øst sine sendinger både på DAB, internett og enn så lenge på FM. Ønsker man et radiomangfold må det også legges til rette, poengterer redaktør Olimb.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at ikke lokalradioene skal få fortsette på FM så lenge de vil. Hvis stortinget ønsker et radiomangfold i Norge, så må de legge til rette så store og små lokalradioer overlever. For mange er det for dyrt å gå på DAB når det ikke finnes en fast driftsstøtte til det. For Radio Øst sin del har vi størst kostnad på sendingene via DAB, hvor vi betaler 120.000 kroner i året. Når det gjelder FM har vi vår egen sender på Stikkaåsen i Sarpsborg, noe som gjør at utgiftene er betydelig lavere enn på DAB.

– Som de fleste andre lokalradioer er vi også glade hvis vi kan fortsette på FM i mange år fremover. Selv om vi også er på DAB så er det fortsatt mange som gjerne vil bruke FM radioen de har. Jo flere måter vi kan nå lytterne på jo bedre er det.

Lyttere i hele Østfold

Radio Øst har lyttere i hele fylket - selv om det er enkelte steder hvor dekningen er noe dårligere, forklarer ansvarlig redaktør Sølvi Olimb. Som ikke har noen ferske lyttertall klare før neste år.

– Vi har størst lytterskare blant de som har passert 50 år og oppover. Veldig mange godt voksne har vært tidlig ute med å kjøpe seg DAB-radio, så jeg er ikke bekymret for at det skal være grunnen til at vi får færre lyttere. Det handler mer om at en del lyttere ikke ønsker å kjøpe en DAB-radio fordi de er uenig med myndighetene rundt omleggingen til DAB.