MÅTTE SKJÆRES LØS: Bilen med en narkotikapåvirket svensk sjåfør stanset da den traff et tre langs riksveien ved Iddefjorden. Brannvesenet måtte skjære i stykker bilen for å få ut passasjeren.

En blodig løgn

Svenskens «bajaskjøring» i narkorus endte med at kompisen måtte skjæres løs og trengte førstehjelp. Da diktet han opp en historie om at «sjåføren» rømte til fots etter kollisjonen med et tre – men ble avslørt av blodspor.

Bilen krysset motgående kjørefelt, havnet i grøfta og stoppet i kollisjon med et tre – flere meter utenfor veibanen – ved Iddefjorden mellom Halden og svenskegrensa 29. desember i 2016. Den fastklemte passasjeren måtte skjæres ut fra bilen av brannvesenet.

Den svenske sjåføren (24) og bekjente som kom i bilen bak måtte gi ham førstehjelp på stedet.

«Kalle»

Da saken mot svensken gikk for Halden tingrett i slutten av januar, kom det fram at tiltalte på stedet etter ulykken, med en narkotikapåvirkning på over 1,2 promille, forsøkte å løpe fra ansvaret. Eller rettere sagt; han fortalte at den fiktive sjåføren «Kalle» hadde rømt til fots og fikk overbevist den skadde passasjeren om å fortelle den samme historien, som de begge fortalte til politipatruljene som kom til stedet.

I avhør dagen etter gjentok sjåføren at en tredje person var fører av bilen. Han hadde ingen forklaring på hvor personen ble av, annet enn at han stakk av etter ulykken. Personen het angivelig Kalle, men det var det hele, ifølge domsslutningen.

Blod på rattet

Retten fant ikke forklaringen troverdig. Føreren av bil nummer to har gitt en annen forklaring. I tillegg ble det tatt analyser av blod funnet på rattet i bilen. Blodet stammer fra svensken, og retten slår fast at han var fører av bilen.

Resultatet av analysen som ble gjort på Sykehuset Østfold samme natt som utforkjøringen skjedde, viste at han under kjøringen var påvirket av klonazepam og alprazolam – langt over tillatt promillegrense. Dessuten:

«I alle tilfeller overskrider mengden stoff NN hadde i blodet enhver dose en lege ville foreskrevet», slår retten fast.

Fengsel

Føreren av bil nummer to på stedet var en bekjent av svensken. Han valgte ikke å etterfølge domfeltes anmodning om å gjengi historien om en fiktiv sjåfør. Han forklarte også i retten at ulykkesbilen kom bakfra, kjørte vinglete og uforsvarlig og virket å ville kappkjøre før den passerte dem. Det var ikke han og passasjerene hans interessert i. Med dette legger retten til grunn at svensken kjørte fort og uforsiktig.

Saken kom sent opp for retten, noe domfelte fikk strafferabatt for. Han er dømt til 18 dager i fengsel og en bot på 10.000 kroner for uaktsom og ruspåvirket kjøring – attpåtil uten gyldig førerkort.