Får fravær: Liv-Karin Cihiluka (nummer to fra venstre) får ugyldig fravær for å ha deltatt i produksjonen Fargespill.

Elevers deltakelse i Fargespill ble ugyldig fravær – bare i Halden

Deltakelse i forestillingen Fargespill er gyldig i Trondheim, Bergen, Kristiansand og på Greåker – men ikke i Halden.

Liv-Karin Cihiluka (18) går studiespesialisering ved Halden videregående skole. Etter Fargespill-forestillingene sitter hun nå igjen som et stort spørsmålstegn og lurer på hva som vil skje med vitnemålet hennes.

– Jeg fikk det først godkjent, men da vi skulle begynne å øve, fikk jeg beskjed om at det ikke var godkjent likevel. Skolen så ikke på det som lærerikt, og det synes jeg er ille trist, for da mener jeg at de ikke har skjønt konseptet helt. De ser bare det negative, sier Cihiluka til Dagsavisen, etter at Halden Arbeiderblad først omtalte saken.

Gyldig på Greåker

Fargespill Østfold er en samling av over 100 barn og unge, som sammen med Det Norske Blåseensemble har levert forestillinger til hele fylket (se fakta).

Noe av det som frustrerer 18-åringen mest er at en annen elev som deltok, og som går på Greåker videregående skole i nabobyen Sarpsborg, fikk fraværet sitt kjent gyldig.

– Jeg fikk ganske mye fravær, hun fikk ikke. Det er utrolig rart. Jeg tok jo et valg om å bli med fordi vi hadde jobbet såpass hardt med det, sier Cihiluka videre.

Svarer ikke

Ove Billington, som er musikalsk leder for Fargespill, reagerer også på forskjellsbehandlingen innad i Fylkeskommunen, og etterlyser svar.

– De har ikke svart på noe av det jeg har spurt om. Og det er jo rart at Fargespill Østfold utviklet seg fra Flere Farger Halden, og da var det godkjent som gyldig fravær, men ikke nå. Nå er det jo et veldig bra prosjekt og av nasjonal kvalitet, selv om Fylkeskommunen mener at det ikke er det, men det er det jo i Bergen, Kristiansand og Trondheim, poengterer Billington.

– Er dette uheldig for kulturens plass i skolen?

– Ja, det synes jeg så absolutt. Det virker som om kulturen blir nedprioritert og ikke er bra nok. Man får godkjent fravær for å delta i nasjonale idrettsstevner, men kultur måles ikke i konkurranse, men i kvalitet.

Tolker reglene sånn

Rektor ved Halden videregående, Kristin Støten, sier at det ikke handler om kvaliteten på forestillingen.

– Jeg så forestillingen, det var høy kvalitet på den. Men det er ikke et nasjonalt arrangement.

– Men det er jo tydeligvis det i de andre byene?

– Jeg tenker at det er et lokalt arrangement i de enkelte byene rundt i landet.

– Men er ikke reglene for nyanserte når man får godkjent fraværet på Greåker, men ikke i Halden?

– For meg er det ikke det, for jeg tolker det sånn jeg har tolket det.

– Men hvis reglene kan tolkes, da er de jo nyanserte?

– Da formulerte jeg meg feil. Men jeg kan ikke gå imot min ledelse. Vi har ønsket at elevene skulle delta og har lagt til rette for at de skulle kunne delta på best mulig måte. Kultur er veldig viktig, men vi har et regelverk som vi forvalter. Det kan oppfattes strengt og sært, og det er tydeligvis tolket annerledes andre steder, sier rektoren.

- Forstår at det oppleves urettferdig

Fylkesdirektør for opplæring, Solveig Olsen, slår fast at fraværet blir stående.

I en e-postutveksling med Dagsavisen Østfold redegjør Solveig Olsen for hvorfor fraværet ikke er gyldig.

– Hvorfor regnes ikke Fargespill som et kulturarrangement på nasjonalt nivå når det regnes som det i både Bergen, Trondheim, Kristiansand?

– Fraværsregelen er nasjonalt bestemt, men tolkningen av regelverket skjer lokalt. Det innebærer at det kan oppstå situasjoner hvor regelverket tolkes ulikt. Det er selvfølgelig uheldig. Men etter opplæringsavdelingens forståelse er Fargespill ikke et arrangement som gir rett til dokumentert fravær, og dermed fritak fra tiprosentgrensen.

– Greåker vgs og Halden vgs er underlagt samme fylkeskommune. Hvorfor får da en elev på Greåker godkjent Fargespill som gyldig fravær mens to elever i Halden ikke får det – når de deltar på like premisser?

– Jeg forstår at det oppleves urettferdig at regelverket tolkes ulikt skoler i mellom. Slik skal det ikke være, og opplæringsavdelingen vil jobbe videre for å bidra til en mer enhetlig forståelse av regelverket.

– Kan fylkeskommunen stå inne for å svekke sine studenters mulighet til kulturell deltakelse?

– Vi ønsker at våre elever skal være aktive og engasjerte, men når du går på videregående skole har du i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer. Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Har du under ti prosent fravær i et fag får fraværsgrensen ingen konsekvenser for deg som elev. Det innebærer at du kan ha noe fravær uten at det går ut over karakterene dine og dermed muligheten til å fullføre videregående opplæring. Elevene som deltar har også rett til å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet slik at framtidige arbeidsgivere ser hvorfor eleven har vært borte fra undervisningen. Som tidligere nevnt ser vi at ulik tolkning lokalt kan gi uheldige utslag. Det er noe vi må jobbe videre med, skriver Olsen.

FAKTA: Fargespill

* Debuterte under Festspillene i Bergen i 2004, og er siden den gang sett av over 165.000 publikummere.
* Har utgitt bok og et album som ble nominert til Spellemannprisen.
* Har opptrådt for bl.a. Aung San Suu Kyi, det britiske og norske kongehuset og de fleste ministre i Norge, på de største scener i landet og var en del av Stortingets offisielle Grunnlovsmarkering i 2014 på Den Norske Opera & Ballett.
* Fargespillkonseptet er lisensiert til flere kommuner i både Norge og Sverige – og flere står på trappene.
* Fargespill har som målsetning å synliggjøre mangfoldets muligheter gjennom kunstneriske uttrykk.
* Fargespill er mer enn en forestilling: Det er en overbevisning om at mennesker kan møtes som likeverdige, selv om man kommer fra svært forskjellige kulturer.
* Fargespill Østfold ble produsert i samarbeid med Det Norske Blåseensemble, og involverte over 100 barn og unge fra over 17 land.