Eiendom

Seksjon i Glemmengata 6 solgt for 5,3 mill.

Se hvem som nylig har kjøpt og solgt bolig i Fredrikstad, Råde og Hvaler.

Fredrikstad kommune

Gluppeåsen 6 (Gnr 212, bnr 66) er overdratt for kr 300.000 fra Odd Normann Nilsen til Bente Cecilie Antonsen (08.05.2023)

Granitten Borettslag andelsnr 27 er solgt for kr 3.500.000 fra Ronny Jensen og Turid Kristiansen til Bjørg Hvidsten og Olav Johannes Hvidsten (08.05.2023)

Gnr 5, bnr 5 er overdratt for kr 2.300.000 fra Aase-Gunn Engø til Klaus Henning Olsen (08.05.2023)Salget omfatter også Ørmenveien 33 (Gnr 9, bnr 4)Salget omfatter også Gnr 10, bnr 6

Andel av Fridtjof Nansens vei 2 A (Gnr 208, bnr 614) er overdratt fra Øistein Erling Løkkeberg til Birgit Løkkeberg (08.05.2023)

Gamle Kirkevei 75 (Gnr 204, bnr 46) er solgt for kr 3.400.000 fra Helle Gabrielsen Kjeve til Caroline T.s. Evensen og Ola Erik Halvorsen (08.05.2023)

Vikaneveien 66 (Gnr 57, bnr 21) er overdratt fra Hans Kristian Dahle til Jan Erik Dahle Johnson (08.05.2023)

Andel av Evenrødveien 105 (Gnr 218, bnr 2) er overdratt fra Lise Weydahl til Caritas Norge og Sos Barnebyer Norge Stiftelsen (08.05.2023)Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 218, bnr 3

Toppen Borettslag A/l andelsnr 3 er overdratt fra Kjersti Helgarson til Victoria Marie Helgarson (08.05.2023)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 39 er solgt for kr 2.810.000 fra Frank Oddmar E Pettersen, Kai Roger Pettersen, Kristin J. Pettersen og May Anita Nøklestad til Rolf Andersen og Wenche Faller Andersen (08.05.2023)

Magnus gate 3 (Gnr 300, bnr 759) er solgt for kr 4.100.000 fra Brodahl Eiendom As til Santhe Eiendom As (08.05.2023)

Andel av Solenga Borettslag andelsnr 24 er overdratt fra Aksel Bårdsen til Else Kirsten Bårdsen (08.05.2023)

Glemmengata 6 (Gnr 300, bnr 533, seksjon er solgt for kr 5.350.000 fra Versa Eikenes As til Johnny Helgesen (08.05.2023)

Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 61) er solgt for kr 3.050.000 fra Goran Vesic til Seline Moen (08.05.2023)

Fjelstad Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.125.000 fra Bodil S Thorbjørnsen til Jan-Roger Lo Holdhus og Margrethe Lo Holdhus (08.05.2023)

Andel av Gnr 696, bnr 4 er overdratt fra Villy Hansen til Astrid Hansen (08.05.2023)

Andel av Gnr 696, bnr 4 er overdratt fra Synnøve Hansen til Lasse Hansen, Trine Olsen og Vidar Hansen (08.05.2023)

Andel av Gnr 696, bnr 4 er overdratt fra Bjørn Hansen til Synnøve Hansen (08.05.2023)

Andel av Gnr 696, bnr 4 er overdratt fra Berit Olsen til Unni Madsen (08.05.2023)Gnr 112, bnr 567 er overdratt fra Reidar Gran Andersen til Sigvart Gran Andersen (08.05.2023)

Gullskåret Borettslag andelsnr 82 er solgt for kr 2.200.000 fra Camilla Hansen til Linda Dahlgren (08.05.2023)

Gullskåret Borettslag andelsnr 45 er solgt for kr 2.600.000 fra Malgorzata K Wesolowska til Mustafa Tofek Ahmmad Al (08.05.2023)

Stenbekkveien 14 (Gnr 615, bnr 3, fnr 148) er solgt for kr 2.470.000 fra Kaia Birgitte Skovly til Martin Olavesen (08.05.2023)

Kjølstadrabben Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.730.000 fra Heidi Skofteby og Silje Toft Thorvaldsen til Lena Edell Martinsen og Nicklas Wilhelmsen (08.05.2023)

Elvenesveien 30 A (Gnr 729, bnr 98) er solgt for kr 6.500.000 fra Anne Bye Gabrielsen og Rune Gabrielsen til Martine Fjellmyr Bye og Stian Fjellmyr Bye (08.05.2023)

Vestkilen 1 (Gnr 50, bnr 276) er overdratt fra Vestkilen As til Sleipner Gressvik As (08.05.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 98 er solgt for kr 2.650.000 fra Bjørg Kristiansen til Jonas Harnes Bertelsen og Miriam-Leah H Bertelsen (08.05.2023)

Gamleveien 6 (Gnr 208, bnr 13, fnr 44) er solgt for kr 3.360.000 fra Atle Wernersen og Tone A Winsnes Wernersen til Kmi Eiendom As (09.05.2023)

Andel av Oksvikveien 24 (Gnr 53, bnr 55) er overdratt for kr 1.600.000 fra Sabine Dagmar I Bausewein til Tom Pagel (09.05.2023)Salget omfatter også andel av Gnr 53, bnr 260

Haugstenveien Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Øivind Kristiansen til Jelly Masula Kristiansen (09.05.2023)

Østre Oksrødkilen 132 (Gnr 63, bnr 246) er overdratt fra Arne Gunnar Corneliussen til Espen Corneliussen (09.05.2023)

Gnr 432, bnr 199 er overdratt fra Malina As til Lundeåsen Velforening (09.05.2023)

Johan Fr.Schous vei 8 (Gnr 303, bnr 519) er solgt for kr 3.700.000 fra Anita Bangor Pedersen til Paulina M Chorazewicz og Pawel Piotr Chorazewicz (09.05.2023)

Blomsterlia Borettslag andelsnr 3 er overdratt fra Harald Arnevig til Anne Marie Arnevig (10.05.2023)

Mosseveien 189 (Gnr 35, bnr 57) er overdratt for kr 1 fra Gerd Helen Isaksen og Jan Kristian Isaksen til Jan Fredrik Isaksen (10.05.2023)

Dyrødveien 10 (Gnr 57, bnr 7) er overdratt fra Bjørn Arne Mostrøm til Silje Karianne Stenersen (10.05.2023)

Moselia 13 H (Gnr 726, bnr 229, seksjon er solgt for kr 2.900.000 fra Øistein Kristiansen og Therese Thunem til Per Inge Jeppesen (10.05.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 161 er solgt for kr 1.800.000 fra Astri Tangen til Håkon Johan Otkjær (10.05.2023)Gnr 66, bnr 538 er solgt for kr 1.900.000 fra Bente Nilsen Lund og Dagfinn Lund til Knut Kjølberg og Nina Jacobsen (10.05.2023)

Myragata 15 (Gnr 300, bnr 807) er solgt for kr 2.300.000 fra Hero Amin Dalo og Shwan Ahmed Abdulla Dalo til Junis Mukamana Rostad (11.05.2023) Salget omfatter også Myragata 15 A (Gnr 300, bnr 808)

Lyngen Borettslag andelsnr 17 er solgt for kr 5.050.000 fra Thor Svendsen til Bogdan Arkadiusz Biardzki og Dorota Ewa Biardzka (11.05.2023)

Stangebyeveien 26 (Gnr 49, bnr 1, fnr 215, seksjon 2) er solgt for kr 2.925.000 fra Madsen He Eiendom As til Hans Martin Gretland (11.05.2023)

Rødsberget 11 (Gnr 52, bnr 16, seksjon 13) er solgt for kr 5.850.000 fra Cecilie Skontorp Andersen og Jan Terje Jørgensen til Ludvig Begby og Nives Medenhodzic (11.05.2023)

Hvaler kommune

Andel av Gjøkvikveien 94 (Gnr 30, bnr 1, fnr 2) er overdratt for kr 2.000.000 fra Håvard Stensrud-Teigen til Jon-Anders Teigen (08.05.2023)

Nordsted 30 (Gnr 42, bnr 7, fnr 262) er solgt for kr 7.450.000 fra Birgit Kristine Grydeland til Arve Lund, Jørgen Bråten Nordby, Mari Hoff Lund og Marit Hoff (08.05.2023)

Stenlia 50 (Gnr 4, bnr 156) er solgt for kr 5.000.000 fra Thomas A Haugholt til Ernst Ole Løland (08.05.2023)

Stenlia 50 (Gnr 4, bnr 156) er overdratt fra Marianne Haugholt til Thomas A Haugholt (08.05.2023)

Lonøyveien 211 (Gnr 50, bnr 98) er solgt for kr 2.600.000 fra Synnøve Prytz Berset til Knut Kampen Buset (09.05.2023)

Andel av Skårsnesveien 79 (Gnr 5, bnr 58) er solgt for kr 1.217.000 fra Helge Francke til Kirsti Francke og Per Christian Francke (09.05.2023)

Gnr 42, bnr 230 er overdratt fra Astri Klamo til Heidi Klamo (09.05.2023)Gnr 42, bnr 230 er overdratt fra Leif Harry Klamo til Astri Klamo (09.05.2023)

Andel av Gnr 25, bnr 56 er overdratt fra Inger Marie Henriksen til Anne-Mari Neuhold og Kari Trine Henriksen (10.05.2023)

Andel av Søndre Holtefeltet 12 (Gnr 6, bnr 1, fnr 23) er solgt for kr 1.600.000 fra Asle Milde til Eirik Milde (10.05.2023)

Råde kommune

Saltholmveien 1 B (Gnr 93, bnr 507) er solgt for kr 4.400.000 fra Espen Hansen, Heidi Margrethe Hansen og Lars Hansen til Anders Sandvig og Marianne Sandvig (08.05.2023)

Saltnes haveby 4 (Gnr 93, bnr 476, seksjon 2) er solgt for kr 4.650.000 fra Ida Lisette Østberg og Marius Østberg til Nina Henriksen og Tom Ragnar Henriksen (08.05.2023)

Moltemyra 39 A (Gnr 92, bnr 604, seksjon 4) er solgt for kr 4.950.000 fra Bjørn Myhra & Sønn Entreprenør As til Jonas Andersen Engseth og Marit Wiersholm (10.05.2023)

Brandalen Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.675.000 fra Iren Helene Martinsen og Per Arne Martinsen til Bjørn Hermansen (10.05.2023)

Nyeste fra Dagsavisen.no: