Eiendom

Eiendomsoverdragelser: Seksjon i Phønix gate solgt for 6,7 millioner kroner

Se hvem som nylig har kjøpt og solgt bolig i Fredrikstad, Hvaler og Råde.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Stockmannsvei 30 (Gnr 66, bnr 568) er overdratt for kr 1.500.000 fra Live Falck-Ytter Jacobsen og Wilhelm Falck-Ytter til Ida Falck-Ytter Løvstad og Sigurd Falck-Ytter (29.12.2022)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 81 er solgt for kr 3.000.000 fra Audun Normann Nygaard og Inger Johanne Nygaard til Janne Merete Stene (29.12.2022)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 81 er overdratt fra Nils-Oliver Nicolaysen til Audun Normann Nygaard og Inger Johanne Nygaard (29.12.2022)

Andel av Roald Amundsens vei 194 (Gnr 620, bnr 2, fnr 35) er overdratt fra Magnus Åsheim til Grete Åsheim og Raymond Åsheim (30.12.2022)

Karivold Borettslag andelsnr 32 er solgt for kr 2.800.000 fra Berit Elisabeth Stiansen til Signe Marie T Bach-Gansmo (30.12.2022)

Andel av Vestre Gytilvei 20 (Gnr 425, bnr 1, fnr 208) er overdratt fra Ragnar Nils Edseth til Liv Edseth (30.12.2022)

Andel av Vallestrandveien 15 (Gnr 102, bnr 74) er overdratt for kr 700.000 fra Supansa Intanam Boullet til Yngvar A Uglum Boullet (30.12.2022)

Andel av Roald Amundsens vei 194 (Gnr 620, bnr 2, fnr 35) er overdratt for kr 800.000 fra Grete Åsheim og Raymond Åsheim til Maria Hegerlund (30.12.2022)

Vestre Gytilvei 20 (Gnr 425, bnr 1, fnr 208) er overdratt for kr 3.450.000 fra Liv Edseth til Martin Storhaug Edseth (30.12.2022)

Regimentveien 23 (Gnr 603, bnr 316, seksjon 7) er solgt for kr 3.850.000 fra Einar Olaf Kristiansen og Heidi Kristin Næss til Karsten Granlund Kirste (02.01.2023)

Nabbetorpveien 118 (Gnr 303, bnr 759) er solgt for kr 3.700.000 fra Emilie Bjerke Ugelstad og Eskil Espås Ugelstad til Marius Gresdal og Siri Olivia Walther Newth (02.01.2023)

Humleveien 4 (Gnr 203, bnr 292) er overdratt fra Kjell Arne Kjølberg til Lisbeth Støa Kjølberg (02.01.2023)

Roald Amundsens vei 159 A (Gnr 614, bnr 34) er solgt for kr 5.100.000 fra Bisere Jaha til Jon Marius Hansen og Oliver Tangen Andersen (02.01.2023)

Vadsund 22 (Gnr 112, bnr 51, fnr 59) er overdratt fra Hans Andreas Lunder og Hilde Winsnes Dishington til Thea Lunder Dishington, Tobias Lunder Dishington og Truls Lunder Dishington (02.01.2023)

Andel av Storhaugveien 1 (Gnr 422, bnr 103) er overdratt fra Roar Charles Pettersen til Paal Marius Pettersen (02.01.2023)

Gnr 63, bnr 74 er solgt for kr 4.750.000 fra Saze Fars til Henriette Sanne Toamana og Sambehasiny Sanne Toamana (02.01.2023) Salget omfatter også Vikaneveien 206 (Gnr 63, bnr 117)

Nyborgsvingen 3 (Gnr 424, bnr 1, fnr 304) er overdratt fra Lars Birger Døhlen til Monia Elisabet Døhlen (02.01.2023)

Andel av Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 115 er overdratt fra Torill Olme til Silje Marie Svendsen (03.01.2023)

Tillaveien 21 (Gnr 115, bnr 79, seksjon 11) er solgt for kr 2.880.000 fra Turid Olsen til Casper Brien (03.01.2023)

Gullskåret Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.450.000 fra Ole-Johan Lie til Camilla Maria Moen (03.01.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 115 er overdratt fra Geir Arne Svendsen-Olme til Silje Marie Svendsen og Torill Olme (03.01.2023)

Rødfaret 35 (Gnr 52, bnr 110, fnr 148) er solgt for kr 3.150.000 fra Ronny Møklegård til Naomi Egeland Bø og Sondre Bø (03.01.2023)

Rolvsøyveien 232 (Gnr 738, bnr 25, seksjon 1) er solgt for kr 3.000.000 fra Harman Akram Hassan til Staysman Invest As (03.01.2023)

Paaskestien 23 (Gnr 422, bnr 120) er overdratt fra Astrid Johansen til Anne Helene Johansen (03.01.2023)

Stenebråten 36 A (Gnr 114, bnr 37) er overdratt for kr 3.500.000 fra Caroline Alfsen Peterson til Casper Andre Lugg og Kristin Lugg (04.01.2023)

Regimentveien 65 (Gnr 603, bnr 316, seksjon 32) er solgt for kr 3.900.000 fra Pål Askheim til Anne-Lise Graarud og Leif Magne Graarud (04.01.2023)

Phønix gate 1 A (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 1) er solgt for kr 6.710.000 fra Anders Dahle og Cathrine Dahle til Peter Halstensen og Talette B Halstensen (04.01.2023)

Andel av Djupekloveien 156 (Gnr 63, bnr 151) er overdratt fra Birgit Lisbeth Gretland, Geir Steinar Erevik, Knut Veiulf Holme og Tove Marie Holme til Helge Lars Erevik Olsen (04.01.2023)

Sundlia 6 (Gnr 424, bnr 1, fnr 79) er solgt for kr 3.800.000 fra Hans Einar Jahren til Rød Gård Eiendom As (04.01.2023)

Andel av Sundlia 6 (Gnr 424, bnr 1, fnr 79) er overdratt fra Grethe Eleonore Jahren til Hans Einar Jahren (04.01.2023)

Blåklokkeveien 16 (Gnr 728, bnr 131, fnr 43) er solgt for kr 3.850.000 fra Gunn Fink Overen og Per Johnny Overen til Dyako Moonjinishad og Dyari Moonjinishad (04.01.2023)

Andel av Djupekloveien 156 (Gnr 63, bnr 151) er overdratt fra Ole Jørgen Lekevold Holme til Knut Veiulf Holme og Tove Marie Holme (04.01.2023)

Bruket 5 (Gnr 48, bnr 238, seksjon 83) er solgt for kr 4.100.000 fra Spg Bakke Bolig Gressvik As til Kristian Taskerud og Laila Taskerud (04.01.2023) Salget omfatter også andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153)

Andel av Djupekloveien 156 (Gnr 63, bnr 151) er overdratt fra Erling Bjørn Olsen til Geir Steinar Erevik og Helge Lars Erevik Olsen (04.01.2023)

Christianslund allé 3 (Gnr 209, bnr 281, seksjon 6) er solgt for kr 2.925.000 fra Gunborg Linea Eberson til Madeleine M Gulbrandsen og Sam Karami (04.01.2023)

Capjonstien 26 (Gnr 303, bnr 1786, seksjon 8) er solgt for kr 5.510.000 fra Petter Hagen til Zanib Razzaq (04.01.2023)

Ilaveien 52 (Gnr 208, bnr 1426, fnr 1177) er solgt for kr 5.830.000 fra Connie Melina Bergstrøm til Sara Ayari og Tone Jeanette Karstensen (04.01.2023)

Trosvik Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.700.000 fra Hans Otto Jordet og Mia Martinessen til Kaisa Ferguson Fredriksen (05.01.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Makøveien 86 (Gnr 28, bnr 3, fnr 2) er overdratt fra Sidsel Line N Langmyhr til Aleksander N Langmyhr og Fredrik Nyquist Langmyhr (03.01.2023)

Andel av Spjæreveien 45 (Gnr 43, bnr 5) er overdratt fra Egil Charles Nordin til Antti Erik Nordin, Arno Joonas Nordin, Ellen Enger og Nina Olava Nordin (04.01.2023)

Andel av Spjæreveien 45 (Gnr 43, bnr 5) er overdratt fra Antti Erik Nordin, Arno Joonas Nordin og Nina Olava Nordin til Ellen Enger (04.01.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Missingfjellet 20 A (Gnr 84, bnr 235) er solgt for kr 13.900.000 fra Silhuett Eiendomsutvikling As til Boligutleien As (29.12.2022)

Moltemyra 41 B (Gnr 92, bnr 604, seksjon 1) er solgt for kr 4.380.000 fra Bjørn Myhra & Sønn Entreprenør As til Hanne Marie Wold og Marius Alexander Johansen (29.12.2022)

Stenebakken 10 (Gnr 61, bnr 10) er overdratt fra Oddvar Stene til Gro Stene og Tove Weum (02.01.2023) Overdragelsen omfatter også Gnr 61, bnr 11

Stenebakken 10 (Gnr 61, bnr 10) er solgt for kr 4.700.000 fra Gro Stene og Tove Weum til Merethe Osufsen og Sebastian K Nordbotten (02.01.2023) Salget omfatter også Gnr 61, bnr 11

Moltemyra 41 A (Gnr 92, bnr 604, seksjon 2) er solgt for kr 4.380.000 fra Bjørn Myhra & Sønn Entreprenør As til Anna Viktoria Svendsen og Mathias Wold (02.01.2023)

Moltemyra 16 (Gnr 92, bnr 367) er solgt for kr 4.584.058 fra Kristian Taskerud til Alexander Friis, Mona Kristin Friis og Ole-Jakob Friis (03.01.2023)

Gnr 47, bnr 2 er overdratt for kr 225.000 fra Kjønig Haug til Andreas Haug Bjørkli (03.01.2023)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: