Eiendom

Enebolig ved Haldenveien solgt for 4,7 millioner kroner

Se hvem som nylig har kjøpt og solgt bolig i Fredrikstad, Hvaler og Råde.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Bratthammeren Borettslag andelsnr 78 er solgt for kr 2.400.000 fra Guro Lilly J Brusevold til Guro Johanne Wroldsen (22.09.2022)

Lervikveien 29 F (Gnr 115, bnr 80, seksjon 20) er solgt for kr 3.540.000 fra Manstad Utvikling As til Ida Malene Thoresen og Matias Olafsen Pedersen (22.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Dronningens gate 4 B (Gnr 300, bnr 369, seksjon 6) er solgt for kr 3.000.000 fra Gun Solveig Johansen og Tom Gunnar Johansen til Alf Magne Andreassen (22.09.2022)

Lervikveien 29 E (Gnr 115, bnr 80, seksjon 19) er solgt for kr 3.610.000 fra Manstad Utvikling As til Marte Solum Strand (22.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Lervikveien 29 G (Gnr 115, bnr 80, seksjon 21) er solgt for kr 3.470.000 fra Manstad Utvikling As til Inger Helen Grefsli (22.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Repslagerveien 22 C (Gnr 209, bnr 232, seksjon 4) er solgt for kr 2.700.000 fra Ådalen Eiendom As til Sophia Stensrød Brooks (23.09.2022)

Andel av Gnr 303, bnr 1578 er overdratt fra Astrid Elisabeth Johansen til Jorunn Lovise Mortensen og Thor-Otto Johansen (23.09.2022)

Andel av Gnr 303, bnr 1578 er overdratt fra Thor-Otto Johansen til Jorunn Lovise Mortensen (23.09.2022)

Mads W.Stangs gate 20 (Gnr 210, bnr 1515, seksjon 16) er solgt for kr 4.200.000 fra Bente Jensen, Robert Eriksen, Roy Eriksen og Tom Eriksen til Arvid Håkon Larsen og Emma Elise Larsen (23.09.2022) Salget omfatter også andel av Mads W.Stangs gate 20 (Gnr 210, bnr 1515, seksjon 21)

Cheviot Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.200.000 fra Anders Kristensen til Viktor Gundrosen Nilsen (23.09.2022)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 58 er solgt for kr 3.050.000 fra Therese Grundstrøm Gilde til Marianne Thallinger (23.09.2022)

Haldenveien 30 (Gnr 602, bnr 9) er solgt for kr 4.700.000 fra Roland Stucin til Marcus Rostad og Vigdis Neby (23.09.2022) Salget omfatter også Haldenveien 28 (Gnr 602, bnr 32)

Golfsvingen 45 (Gnr 100, bnr 57) er overdratt fra Aina Benedicte Huseby til Arne Huseby (23.09.2022)

Andel av Øvre Tomtegate 50 D (Gnr 303, bnr 1801, seksjon 3) er overdratt fra Harald Syver Syversen til Berit Synnøve Syversen (23.09.2022)

Mads W.Stangs gate 20 (Gnr 210, bnr 1515, seksjon 16) er overdratt fra Jan Henry Eriksen til Bente Jensen, Robert Eriksen, Roy Eriksen og Tom Eriksen (23.09.2022) Overdragelsen omfatter også andel av Mads W.Stangs gate 20 (Gnr 210, bnr 1515, seksjon 21)

Andel av Trondalsveien 53 (Gnr 50, bnr 364, seksjon 20) er overdratt for kr 2.071.443 fra Tina Madeleine Wingereid til Tor Arne Schei (23.09.2022)

Andel av Vestre Myråsen 21 (Gnr 55, bnr 226) er overdratt for kr 1.300.000 fra Ingrid Anne Sandberg til Roger N W J Franssen (23.09.2022)

Skogfaret 3 (Gnr 45, bnr 290) er solgt for kr 183.900 fra Fredrikstad Kommune til Ida T Skåre Mollestad og Lars Andreas Sundt Jensen (23.09.2022)

Gnr 303, bnr 1578 er overdratt fra Lilly Johanne Johansen til Astrid Elisabeth Johansen, Jorunn Lovise Mortensen og Thor-Otto Johansen (23.09.2022)

Årumveien 2 (Gnr 643, bnr 53) er solgt for kr 3.500.000 fra Bjørg Eliassen til Grålum Invest As (23.09.2022)

Gaupefaret Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.700.000 fra Christina Madshaven til Sofie Helene Davidsen og Sondre Johansen Odden (25.09.2022)

Lervikveien 29 A (Gnr 115, bnr 80, seksjon 8) er solgt for kr 3.420.000 fra Manstad Utvikling As til Christel Henriksen og Tonje Adéle S Haukebø (26.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Hageveien 1 (Gnr 730, bnr 13) er solgt for kr 3.100.000 fra Cathrine Johanne Jensen til Ann-Mari Dehlin Moe (26.09.2022)

Brattveien 9 (Gnr 45, bnr 192, seksjon 2) er overdratt fra Bernt Andreas Gitlestad til M Kristiane E Gitlestad (26.09.2022)

Lyngen Borettslag andelsnr 63 er solgt for kr 2.570.000 fra Alexis Constantin Græsvik og Astrid Synnøve Østholm til Dag Øvergaard (26.09.2022)

Spydveien 2 (Gnr 660, bnr 83) er solgt for kr 3.875.000 fra Tove Kølbel til Tore Kristian Agnalt (26.09.2022)

Lervikveien 29 B (Gnr 115, bnr 80, seksjon 9) er solgt for kr 3.540.000 fra Manstad Utvikling As til Heidi V Jeremiassen og Øyvind Bjørnå Olsen (26.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Lervikveien 29 D (Gnr 115, bnr 80, seksjon 11) er solgt for kr 3.440.000 fra Manstad Utvikling As til Simon Bentsen (26.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Lervikveien 29 H (Gnr 115, bnr 80, seksjon 22) er solgt for kr 3.540.000 fra Manstad Utvikling As til Elina Lundblad og Knut Magnus Jørgensen (26.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 10) er solgt for kr 3.470.000 fra Manstad Utvikling As til Unni Steen (26.09.2022) Salget omfatter også andel av Lervikveien 29 C (Gnr 115, bnr 80, seksjon 23)

Evenrødveien 68 (Gnr 214, bnr 39) er solgt for kr 3.450.000 fra Eirin Solberg Løstegård og Øyvind Løstegård til Kim Louise Enright og Per Stian Larsen (26.09.2022) Salget omfatter også Gnr 214, bnr 90

Evenrødveien 68 (Gnr 214, bnr 39) er overdratt fra Aud M Solberg Løstegård til Eirin Solberg Løstegård og Øyvind Løstegård (26.09.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 214, bnr 90

Regimentveien 77 (Gnr 603, bnr 316, seksjon 38) er solgt for kr 3.048.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Martine Gjerdsbakk Audsen (26.09.2022)

Regimentveien 83 (Gnr 603, bnr 316, seksjon 39) er solgt for kr 4.668.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Solveig A Kynningsrud (26.09.2022)

Regimentveien 81 (Gnr 603, bnr 316, seksjon 40) er solgt for kr 3.178.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Madeleine N Kristiansen og Paterick Saltvik Sjøberg (26.09.2022)

Høyfjellveien 21 (Gnr 738, bnr 46) er solgt for kr 3.800.000 fra Ragnar Simon Hauge til Lene-Marie Sandås og Simon Mostad Hauge (26.09.2022)

Kjølberggaten 17 A (Gnr 610, bnr 386, seksjon 1) er solgt for kr 4.450.000 fra Ali Abdul Hussin Nemah til Sharam Mahmoudi (26.09.2022)

Holmen Borettslag andelsnr 60 er solgt for kr 1.164.505 fra Frida Klemetsen til Inger Marie Christensen (26.09.2022)

Skolegata 1 (Gnr 300, bnr 1085, seksjon 14) er solgt for kr 4.900.000 fra Lars Emil Rode til Arne Herman Hermansen (26.09.2022)

Gnr 214, bnr 87 er solgt for kr 100.000 fra Kai Johan Solberg til Kim Louise Enright og Per Stian Larsen (26.09.2022)

Gnr 300, bnr 371 er overdratt fra Sykehuset Østfold Hf til Ng Development As (27.09.2022)

Gnr 10, bnr 4 er overdratt fra Jan Petter Kongsberg til Henrik Kongsberg (27.09.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 10, bnr 10

Høiendal 3 Borettslag andelsnr 25 er solgt for kr 2.450.000 fra Anne Grete Engseth og Sharon Erika R Johnsen til Marthe Key Meyer og Nikolas Rolstad Johnsen (27.09.2022)

Husebyveien 108 (Gnr 25, bnr 21) er solgt for kr 4.000.000 fra Jan Villmarksen til Irene Spro (27.09.2022) Salget omfatter også Gnr 25, bnr 26

Svaneveien 23 B (Gnr 736, bnr 231, seksjon 2) er solgt for kr 3.990.000 fra Alexandra M Dahlin Madsen og Dario Kordic til Johannes Fredrik Steen (27.09.2022)

Bauveien 2 (Gnr 439, bnr 1, fnr 259) er overdratt fra Arne Strøm til Britt Winnifred Strøm (27.09.2022)

Kjølstadrabben Borettslag andelsnr 1 er overdratt fra Marit Lillian Johannessen til Frank Aage Fjellbekk og Terje Vidar Fjellbekk (27.09.2022)

Andel av Reinroseveien 6 A (Gnr 726, bnr 223, seksjon 17) er overdratt for kr 1.450.000 fra Elin Elise Bergh til Mats Erik Myhre (27.09.2022)

Golfsvingen 66 (Gnr 100, bnr 40) er overdratt fra Aina Benedicte Huseby til Victoria L Bjørck-Huseby (27.09.2022)

Regimentveien 75 (Gnr 603, bnr 316, seksjon 42) er solgt for kr 3.198.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Deni Hasanagic (27.09.2022)

Gamle Kirkevei 85 C (Gnr 204, bnr 69, seksjon 3) er solgt for kr 3.790.000 fra Art Utvikling As til Silvia J Wigardt Karlsen (27.09.2022)

Blomsterlia Borettslag andelsnr 8 er overdratt fra Inger Gerda Schjelderup til Cathrine Krogtoft og Øystein S Krogtoft (27.09.2022)

Sønningveien 62 (Gnr 125, bnr 128) er overdratt fra Solveig Kristine Kvinge til Arild Kvinge, Fredrik Kvinge-Ekstrøm, Hege Kvinge og Lisbeth Kvinge (27.09.2022)

Sønningveien 22 (Gnr 119, bnr 248) er overdratt fra Botek Norge As til Anne-Mette Sjønnesen og Jan Egil Sandstad (27.09.2022)

Andel av Myratoppen 37 (Gnr 209, bnr 378) er overdratt fra Kristian Magnus Alstad til Wenche Alstad (28.09.2022)

Sportsveien 2 B (Gnr 208, bnr 123, seksjon 4) er solgt for kr 5.600.000 fra Bjørn S Aasgaard Sortland til Anne Marie Sjølie (28.09.2022)

Andel av Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 136 er overdratt for kr 1.450.000 fra Magnus Lorang Jonassen til Lill-Marthe Larsen (28.09.2022)

Lislebyveien 138 (Gnr 206, bnr 48) er solgt for kr 3.200.000 fra Helene Tång og Kenneth Dale Ratdal til Mary Danyal Danyal og Milad Subhi Ibrahim (28.09.2022)

Dyrødveien 50 (Gnr 72, bnr 6) er overdratt fra Inger Bjarnholt Hughes og Kim Edward Hughes til Anders Quist Jensen og Oda Christine Hughes (28.09.2022)

Labråten 22 (Gnr 210, bnr 374, fnr 832) er solgt for kr 2.700.000 fra Inger Karoline Aubert til Takstco As (28.09.2022)

Lyngen Borettslag andelsnr 55 er solgt for kr 1.729.000 fra Ronny Jensen og Turid Kristiansen til Bjørnar Sætnan og Nina E Kristiansen (29.09.2022)

Danskeveien 12 A (Gnr 210, bnr 1167, seksjon 1) er solgt for kr 2.500.000 fra Salli Kaarina Harjula til Therese Susanne Stafne (29.09.2022)

Kirkeveien 3 B (Gnr 728, bnr 65) er solgt for kr 6.500.000 fra Bjørn Egil Didriksen til Sb Bolig As (29.09.2022) Salget omfatter også Kirkeveien 5 A (Gnr 728, bnr 211)

Jadeveien 27 (Gnr 603, bnr 143) er solgt for kr 5.000.000 fra Annette Brudalen og Elise Nordhaug til Andreas Heie (29.09.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Bredvikstien 98 (Gnr 13, bnr 10) er overdratt fra Tove Ulrikke Andersen til Jon Magne Andersen og Tor Arnstein Andersen (22.09.2022)

Utengveien 153 (Gnr 15, bnr 9, fnr 35) er overdratt fra Per-Kristian Halvorsen til Mary Margaret Withogtt (23.09.2022) Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Utengveien 153 (Gnr 15, bnr 9, fnr 35) er overdratt fra Peggy Johanne Halvorsen til Per-Kristian Halvorsen (23.09.2022) Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune

Norderhaugveien 46 (Gnr 53, bnr 6, fnr 228) er solgt for kr 4.550.000 fra Fredrik Kjenne til Elin Merete Ørmen og Kim Andre Christensen (26.09.2022)

Bryggeberget 18 (Gnr 5, bnr 62) er solgt for kr 1.000.000 fra Raymond Willy Ringvej til Hans Petter Bredesen (26.09.2022)

Andel av Asmaløy 181 (Gnr 39, bnr 19) er overdratt fra Vegard Øie til Ragnhild Wik (28.09.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Skogveien 13 (Gnr 53, bnr 164) er overdratt for kr 1.900.000 fra Sofia Therese Ahlberg til Fredrik Eklund (23.09.2022)

Krogstadveien 10 (Gnr 25, bnr 57) er solgt for kr 2.900.000 fra Lars Erik Andersen, Per Harald Andersen og Solbjørg Irene Andersen til Amplus As (28.09.2022)

Krogstadveien 10 (Gnr 25, bnr 57) er overdratt fra Bjørg Margareth Andersen til Lars Erik Andersen, Per Harald Andersen og Solbjørg Irene Andersen (28.09.2022)

Skogveien 16 (Gnr 53, bnr 205) er solgt for kr 3.050.000 fra Berit Wiersholm og Marit Wiersholm Ludvigsen til Dennis Megrund Haavold og Viktoria Olivia (28.09.2022)

Skogveien 16 (Gnr 53, bnr 205) er overdratt fra Svein Wiersholm til Berit Wiersholm og Marit Wiersholm Ludvigsen (28.09.2022)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen