Eiendom

Enebolig på Cicignon solgt for 15,5 millioner kroner

Se hvem som nylig har kjøpt og solgt bolig i Fredrikstad, Hvaler og Råde.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 35) er solgt for kr 2.395.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Linn Lier Gulichsen (08.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 34) er solgt for kr 5.600.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Wenche Helen Hansen (08.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Tyrilia 11 (Gnr 603, bnr 269) er solgt for kr 5.300.000 fra Hans Jørgen Kjellstrøm til Øyvind Nøstdal (08.09.2022)

Lislebyveien 156 (Gnr 206, bnr 139, seksjon 6) er solgt for kr 1.850.000 fra Lislebyveien 156 As til Kariema Hattab Alieway (08.09.2022)

Andel av Løvliveien 3 D (Gnr 603, bnr 54, fnr 138) er overdratt for kr 1.635.000 fra Thomas Weme til Kristine B Toverud (08.09.2022)

Gaustadsvingen 5 B (Gnr 110, bnr 82, seksjon 2) er solgt for kr 3.570.000 fra Sandra L Alexandersen til Julie Kristine W Jensen (08.09.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 208 er solgt for kr 2.400.000 fra Ine Christin Vik Karlsen til Mari Haugan (08.09.2022)

Ove Ramms gate 2 (Gnr 300, bnr 945) er overdratt fra Carin M Roaldsnes til Christina Roaldsnes, Elisabeth Roaldsnes, Henrik Roaldsnes og Thomas Roaldsnes (08.09.2022)

Ove Ramms gate 2 (Gnr 300, bnr 945) er solgt for kr 15.500.000 fra Christina Roaldsnes, Elisabeth Roaldsnes, Henrik Roaldsnes og Thomas Roaldsnes til Inger Marie Garder (08.09.2022)

Strålsundveien 11 (Gnr 428, bnr 11) er solgt for kr 3.150.000 fra Ida Katinka Ruud til Gry Bergli Adolfsen og Michael Adolfsen (08.09.2022)

Rubintunet 67 (Gnr 601, bnr 511, seksjon 2) er solgt for kr 4.985.000 fra Denitsa G Wang-Jensen og Erik Øysæd til Mats Aleksander V Friberg og Sunniva Frivold (08.09.2022)

Gamle Beddingvei 13 (Gnr 423, bnr 179, seksjon 50) er solgt for kr 5.025.000 fra Halvor Løwen Andersen til Jon Christoffer Lohrmann (08.09.2022)

Østre Faratangen 37 (Gnr 55, bnr 6, fnr 96) er solgt for kr 6.300.000 fra Heidi Monica Holmen og Stian Holmen til Ingrid Lea og Mats André Kristiansen (08.09.2022)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 32) er solgt for kr 4.125.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Margareth O Seim Svendsen og Ralf Ovan Svendsen (08.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 38) er solgt for kr 4.200.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Grethe Jørgensen og Leif Einar Jørgensen (08.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 28) er solgt for kr 5.350.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Per Jarman og Toril Gudrun Holte (08.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 39) er solgt for kr 4.950.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Merethe Helen Eriksen og Pål Espen Groth (08.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 36) er solgt for kr 4.245.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Jon Henrik Gabrielsen (08.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 47) er solgt for kr 3.650.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Anita Bråten Johansen og Kim André Johansen (09.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Krosneslund 14 (Gnr 54, bnr 53) er solgt for kr 4.820.000 fra Asbjørg Eriksen, Eivind Børresen, Kjell Henning Børresen og Torhild Signe Halvorsen til Radin Eiendom As (09.09.2022) Salget omfatter også Gnr 54, bnr 99

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 22) er solgt for kr 5.150.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Cathrine Johanne Jensen og Lasse Christian Baardseth (09.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 33) er solgt for kr 4.250.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Marit Synnøve Olsen og Odd Leif Olsen (09.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Andel av Martin Lillebys vei 12 (Gnr 602, bnr 103, seksjon 4) er overdratt fra Kari S Hvammer-Jensen til Geir Morten Jenssen (09.09.2022)

Andel av Nørbechs vei 37 (Gnr 210, bnr 29, fnr 936) er overdratt for kr 2.250.000 fra Jon Schelin til Madelén T Engsmyhr (09.09.2022)

Bjørnevågveien 10 A (Gnr 432, bnr 103) er solgt for kr 4.850.000 fra Arne Rud til Ellen Nordsveen og Stig Kjetil Pedersen (12.09.2022)

Kjølstadrabben Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.400.000 fra Janne C Johannessen til Tobias Nikolai Furu (12.09.2022)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 29) er solgt for kr 2.150.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Esmama Holding As (12.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Stangebyeveien 26 (Gnr 49, bnr 1, fnr 215) er solgt for kr 3.770.000 fra Perny Kirsten Gauteplass, Roald Njåstad, Svein Jarle Njåstad og Ty Rino Andreassen til Madsen He Eiendom As (12.09.2022)

Andel av Vallefjell 2 Borettslag andelsnr 96 er overdratt fra Per Roar Christiansen til Ragnhild Christiansen (12.09.2022)

Lineveien Borettslag andelsnr 47 er solgt for kr 2.740.000 fra May Kokkin Kristiansen til Guro Mong Larsen og Martin Ludvig Lund (12.09.2022)

Myråsveien Borettslag andelsnr 2 er overdratt fra Ellen M Johansen-Loftus til Annette V Høivaag Loftus, Elida Beate Loftus, Martha Therese Loftus og Ole-Jørgen Loftus (12.09.2022)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 25) er solgt for kr 2.300.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Thomas Baumann (12.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Andel av Labråten 42 A (Gnr 210, bnr 933, seksjon 1) er solgt for kr 1.660.000 fra Oda Christiansen Brandbu til Alf Christopher M Olsen (12.09.2022)

Stangebyeveien 26 (Gnr 49, bnr 1, fnr 215) er overdratt fra Jorunn Sigrun Andreassen til Perny Kirsten Gauteplass, Roald Njåstad, Svein Jarle Njåstad og Ty Rino Andreassen (12.09.2022)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 24) er solgt for kr 2.300.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Elisabeth Marsell (12.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Sareptakroken 4 (Gnr 85, bnr 189, seksjon 3) er solgt for kr 3.600.000 fra Julia C Natvig Olafsen til Dan Mikael Curt Wibrån (12.09.2022)

Fosstunet 10 (Gnr 602, bnr 88, seksjon 4) er solgt for kr 2.525.000 fra Aina Iren Ask til Helen Schwabe (12.09.2022)

Rådalslia 3 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 23) er solgt for kr 2.100.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Esmama Holding As (12.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Gullskåret Borettslag andelsnr 84 er solgt for kr 2.100.000 fra Erling Smørsgård til Pernille Jahren Mathisen (12.09.2022)

Ørebekkbråten 25 (Gnr 44, bnr 31) er overdratt fra Jan Erik Rosenvinge til Eva Rosenvinge (12.09.2022)

Ørebekkbråten 25 (Gnr 44, bnr 31) er overdratt fra Eva Rosenvinge til Lasse Rene Rosenvinge og Morten Rino Rosenvinge (12.09.2022)

Ørebekkbråten 25 (Gnr 44, bnr 31) er solgt for kr 4.600.000 fra Lasse Rene Rosenvinge og Morten Rino Rosenvinge til Inger Sølvi Havnen og Morten Andre Yttri (12.09.2022)

Haugsten Borettslag andelsnr 121 er solgt for kr 2.820.000 fra Ingrid-Synøve Hansen til Fredrik Mathias Søraa og Jessica Kristine Begby (12.09.2022)

Torp Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.650.000 fra Sissel Heieren til Ellen Irene Sandvik (13.09.2022)

Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 26) er solgt for kr 3.930.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Martin Kriklum Bjerge og Silje Thinggaard Haglund (13.09.2022) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Bruket 7 B (Gnr 48, bnr 238, seksjon 114) er solgt for kr 2.850.000 fra Magnus Aleksander Boyle til Anders Martin Midtsjø (13.09.2022)

Trondalsveien 21 (Gnr 50, bnr 67) er overdratt fra Astrid Pettersen til Ann Kristin Pettersen, Berit Synøve Johannessen og Ellen Marit Mobakken (13.09.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 50, bnr 172

Bruket 7 B (Gnr 48, bnr 238, seksjon 120) er solgt for kr 2.800.000 fra Mille Haugen Lie til Haakon Mikkelsen (13.09.2022)

Refsahlveien 44 (Gnr 696, bnr 55) er solgt for kr 2.650.000 fra Ellinor Fanny Skog til Lise Djerv Hillås og Rune Kjell Hillås (13.09.2022)

Storgata 3 (Gnr 300, bnr 337, seksjon 23) er solgt for kr 12.800.000 fra Hans Erik H. Syversen til Hans-Petter S Solbrekke og Shera Banu Anjaria (13.09.2022)

Haugstentunet 12 (Gnr 303, bnr 934, seksjon 8) er solgt for kr 3.215.000 fra Randi Bekkevold til Ewelina Mazurek og Piotr Pawel Siwek (13.09.2022)

Utfarten 1 B (Gnr 208, bnr 1, fnr 1269, seksjon 2) er solgt for kr 8.300.000 fra Bent Gunnar Stene til Andreas E Tronsen og Sanna E Tronsen (13.09.2022)

Hans Nielsen Hauges vei 48 (Gnr 737, bnr 79) er solgt for kr 3.550.000 fra Alexander Minge og Susanne Westlie Minge til Helene Kjørmo Olsen (13.09.2022)

Nellikbuen 5 (Gnr 203, bnr 550) er solgt for kr 4.550.000 fra Magnus Wenneberg Amundsen og Thine Evensen Storehjelm til Markus Mehlum Henriksen og Vilde Adler Nilsen (13.09.2022)

Utfarten 1 A (Gnr 208, bnr 1, fnr 1269, seksjon 1) er solgt for kr 8.700.000 fra Bent Gunnar Stene til Kaja Louise Hexeberg og Martin Haagensli (13.09.2022)

Presteveien 5 B (Gnr 208, bnr 1, fnr 1246, seksjon 2) er solgt for kr 3.850.000 fra Kjell-Gunnar Børresen og Nina Helene Dugstad til Ida Horvei Karlsen og Karl M Thoresen Johansen (14.09.2022)

Andel av Valgards vei 10 (Gnr 726, bnr 195) er overdratt for kr 3.003.000 fra Kjersti K Nordhelle til Runar Nordhelle (14.09.2022)

Gnr 209, bnr 97 er overdratt fra Melvin Arntzen til Laila S Øverlie Arntzen (14.09.2022)

Andel av Onsøy Borettslag andelsnr 11 er overdratt for kr 3.000.000 fra Ea Jacobsen til Daniel Faye Iversen (14.09.2022)

Kjølstad Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 2.150.000 fra Nasr Al-Din Bashir Usman til Philip Rene Nilsen (15.09.2022)

Rød Borettslag andelsnr 110 er solgt for kr 2.700.000 fra Astrid Arnesen Borredalen til Benjamin André Nordgård (15.09.2022)

Bellevuehagen Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.450.000 fra Unni Steen til Sandra Christin Warchol (15.09.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Hollungen 79 (Gnr 28, bnr 76) er solgt for kr 6.250.000 fra Marius Wallie, Morten Bryntesen og Odd Espen Bryntesen til Birger Solbakke og Helen Lesley Solbakke (08.09.2022)

Kjølholtveien 3 (Gnr 3, bnr 26, seksjon 8) er overdratt fra Elsa Syvertsen til Eva Syversen Kjølstad og Svein Arild Syversen (08.09.2022)

Andel av Kjølholtveien 3 (Gnr 3, bnr 26, seksjon 8) er solgt for kr 1.400.000 fra Eva Syversen Kjølstad til Svein Arild Syversen (08.09.2022)

Prestehavna 12 (Gnr 3, bnr 255) er overdratt for kr 1.185.328 fra Opplysningsvesenets Fond til Anne Andersen, Hege Andersen Saenger og Keeth Andersen (09.09.2022)

Kroken 8 (Gnr 39, bnr 92) er solgt for kr 5.600.000 fra Pia Martine Graham til Kristian Hauge Pedersen og Siv Beate Gustavsen (12.09.2022)

Andel av Stormmusbrinken 28 (Gnr 49, bnr 251) er solgt for kr 3.500.000 fra Kjell Arne Møller til Anne Kate Storheill (13.09.2022)

Revtangeveien 125 (Gnr 15, bnr 13, fnr 4) er solgt for kr 6.250.000 fra Erik Trygve Ørbeck til Josiane Kremer og Stig Storm-Hansen (14.09.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Krogstadveien 15 (Gnr 25, bnr 53) er overdratt fra Hans-Martin Thorvaldsen til Ragnhild Thorvaldsen (09.09.2022)

Andel av Ørneveien 78 (Gnr 53, bnr 286) er overdratt fra John Edvard Haugesten til Helen Haugesten (14.09.2022) Overdragelsen omfatter også e.d. i Sør-aurdal kommune

Bureveien 10 (Gnr 52, bnr 37) er solgt for kr 3.900.000 fra Vigdis Irene Hansen til Arve Alstad og Solfrid Granvold Alstad (15.09.2022)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen