Eiendom

Leilighet på Evjekaia solgt for kr 3.850.000

Se hvem som nylig har kjøpt og solgt bolig i Fredrikstad, Hvaler og Råde.


Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Gullskårveien 5 C (Gnr 728, bnr 77) er overdratt for kr 600.000 fra Salam Omran til Alya Kadum Al-Salman (12.08.2022). Salget omfatter også Gnr 728, bnr 118. Salget omfatter også Gnr 728, bnr 121. Salget omfatter også Gnr 728, bnr 140. Salget omfatter også andel av Gnr 728, bnr 141

Halvorsrødveien 83 (Gnr 64, bnr 292) er solgt for kr 5.500.000 fra Arild Stene til Emilie Thorvaldsen og Lars Martin Eriksen (12.08.2022). Salget omfatter også Gnr 64, bnr 317. Salget omfatter også Gnr 64, bnr 581

Cicignongata 27 (Gnr 300, bnr 305, seksjon 11) er overdratt fra Elsie Stuestøl til Dagny Stuestøl Hansen, Elin Stuestøl og Kristin Stuestøl (12.08.2022)

Ambjørnrødveien 77 (Gnr 213, bnr 325) er solgt for kr 3.686.500 fra Gretha Jacobsen til Anne Chr Flink Olavesen og Bjørn Ragnar Olavesen (12.08.2022)

Mariusbakken 13 (Gnr 112, bnr 278) er solgt for kr 7.750.000 fra Lars Petter Ytterstad til Fredrik B Bjørland og Gina Johannessen Berstad (12.08.2022). Salget omfatter også Gnr 112, bnr 403

Ombergsvingen 8 (Gnr 734, bnr 91) er solgt for kr 8.000.000 fra Robin André Berg og Therese Vissås til Elisabeth Haugen og Tommy Johansen (12.08.2022)

Andel av Narnte Borettslag andelsnr 8 er overdratt fra Ann Hilde Nilsen til Nina Elisabeth Nilsen (12.08.2022)

Selma Nygrens vei 20 A (Gnr 424, bnr 1, fnr 314, seksjon 11) er solgt for kr 2.955.000 fra Bente Pettersen til Matilde Dyrhol Jørgensen (12.08.2022)

Capjonstien 90 (Gnr 303, bnr 1786, seksjon 48) er solgt for kr 8.100.000 fra Knut Arne Thorsen og Rita Thorsen til Aina Martina Høidahl og Simon Walther Høidahl (12.08.2022)

Kråkerøyveien 39 A (Gnr 440, bnr 395, seksjon 12) er solgt for kr 3.050.000 fra Ellinor Synnøve Eriksson og Reidun Helene Fjølstad til Elias Anwari og Hamida Anwari (12.08.2022)

Kråkerøyveien 39 A (Gnr 440, bnr 395, seksjon 12) er overdratt fra Anne Marie Kristensen til Ellinor Synnøve Eriksson og Reidun Helene Fjølstad (12.08.2022)

Andel av Kråkerøyveien 39 A (Gnr 440, bnr 395, seksjon 12) er overdratt fra Marin Nikolai Kristensen til Anne Marie Kristensen (12.08.2022)

Narnte Borettslag andelsnr 8 er overdratt fra Unni Anita Nilsen til Ann Hilde Nilsen og Nina Elisabeth Nilsen (12.08.2022)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 3.250.000 fra Hanne Tulluan til Lars Henrik Hox (12.08.2022)

Cicignongata 27 (Gnr 300, bnr 305, seksjon 11) er solgt for kr 2.650.000 fra Dagny Stuestøl Hansen, Elin Stuestøl og Kristin Stuestøl til Agastiah Perinpasivam (12.08.2022)

Apenes gate 9 (Gnr 300, bnr 50, seksjon 1) er solgt for kr 2.620.000 fra Giena Tanilon til Beate Sommer og Einar Andre Korneliussen (12.08.2022)

Andel av Gluppeveien 43 (Gnr 212, bnr 127) er solgt for kr 2.725.980 fra Jonas Lund Hjelle til Elfrida Lund Hjelle (12.08.2022)

H. Evjes vei 2 (Gnr 49, bnr 188) er solgt for kr 2.850.000 fra Ketil Andersen til Gina Rønning og Petter Caspersen (15.08.2022)

Andel av Batteriveien 1 (Gnr 204, bnr 35) er overdratt for kr 1.500.000 fra Luis A Gonzalez Aarvik til Heidi Aarvik (15.08.2022)

Bruuns gate 6 (Gnr 300, bnr 258) er solgt for kr 4.700.000 fra Håkon Engebret Sætrang og Magnhild Myhre Sætrang til Janne Kristin Fleten og Nicholas James Stapleton (15.08.2022)

Harestien 19 (Gnr 212, bnr 195) er solgt for kr 6.650.000 fra Yvonne Syversen til Håkon Andrè Agnæss og Lone Ringstad (15.08.2022)

Floa Terrasse Borettslag andelsnr 27 er overdratt fra Arne Jørgen Mentzen til Lisbeth Anita Karlsen, Solbjørg H Korneliussen og Tor Arne Haugo (15.08.2022)

Bings gate 11 A (Gnr 300, bnr 159) er solgt for kr 7.900.000 fra Henrik Almgren til Radin Eiendom As (15.08.2022)

Floa Terrasse Borettslag andelsnr 27 er solgt for kr 3.200.000 fra Lisbeth Anita Karlsen, Solbjørg H Korneliussen og Tor Arne Haugo til Anne Helen Andersen (15.08.2022)

Sledeveien 5 (Gnr 213, bnr 220) er solgt for kr 7.000.000 fra Tonje Anita Watne til Maria Neergaard og Stefan Micael Stenman (15.08.2022)

H. Evjes vei 2 (Gnr 49, bnr 188) er overdratt fra Bjørg Andersen til Ketil Andersen (15.08.2022)

Hovslagerveien 2 B (Gnr 213, bnr 388, seksjon 1) er solgt for kr 3.600.000 fra Eva Gjellan Tvete-Berger til Kari Elisabeth Warem (15.08.2022)

Lineveien Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 2.750.000 fra Ida Staver og John Akira Fron til Kirsten Marie Balterød og Liv Marie Myrum Frikstad (15.08.2022)

Valhalls gate 20 A (Gnr 300, bnr 1425, seksjon 1) er solgt for kr 4.750.000 fra Radin Eiendom As til Stian Myrvold og Tonje C Hattestad (15.08.2022)

Haugåsen Borettslag andelsnr 60 er solgt for kr 1.950.000 fra Roy André Olsen til Yuliia Alkhimova (15.08.2022)

Jacob Buvigs plass 9 (Gnr 423, bnr 66, seksjon 9) er solgt for kr 3.750.000 fra Kristin Kristoffersen og Per-Erik Kristoffersen til Adrian Kristoffersen (16.08.2022)

Skjæløyveien 110 (Gnr 118, bnr 90) er solgt for kr 500.000 fra Per Olaf Jørgensen til Anne Marie Karlsen (16.08.2022). Salget omfatter også Gnr 118, bnr 278

Skjæløyveien 110 (Gnr 118, bnr 90) er overdratt fra Fritz Per Karlsen til Anne Marie Karlsen (16.08.2022). Overdragelsen omfatter også Gnr 118, bnr 278

Brynjeveien 25 (Gnr 660, bnr 98) er solgt for kr 4.800.000 fra Christian Enghaug til Gry Catinka Wold og Ronny Andre Jørgensen (16.08.2022). Salget omfatter også Gnr 660, bnr 122

Stabburveien 20 (Gnr 201, bnr 121, fnr 105) er overdratt fra Einar Stubberud til Norveig Synnøve Stubberud (16.08.2022). Overdragelsen omfatter også Kreftings vei 1 (Gnr 210, bnr 60, fnr 1206)

Evjekaia 2 A (Gnr 300, bnr 1560, seksjon 7) er solgt for kr 3.850.000 fra Johan Reidar Ostnes og Lisbeth Maj K Ostnes til Toril Halfrid Falch (16.08.2022)

Rosebuen 92 (Gnr 203, bnr 563) er solgt for kr 5.250.000 fra Kurt Jarnes og Lene Merete Karlsen til Åse Merete K Lislerud og Øivind Knobel Lislerud (16.08.2022)

Nordåsen 4 (Gnr 424, bnr 105) er overdratt for kr 1.758.992 fra Trine Husøy til Stig Roar Tangen Lønnum (16.08.2022). Salget omfatter også Gnr 424, bnr 197

Krepsens vei 6 (Gnr 726, bnr 129) er solgt for kr 5.000.000 fra Else Håvedal til Blagovest G Grigorov og Grethe Lindberg Grigorov (16.08.2022)

Roselia 1 Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.150.000 fra Ledya Kanem Belhad og Rafed Toma Hanna til Andreas Kristiansen og Ellen Brit Rice (16.08.2022)

Store Sauholmen 4 (Gnr 431, bnr 1, fnr 65) er overdratt fra Jan Erling Pedersen til Bjørn Frode Pedersen, Erling Magne Pedersen og Torill Grinden (17.08.2022)

Andel av Gnr 603, bnr 2 er overdratt fra Heden Åse til Peter Erland Heden (17.08.2022). Overdragelsen omfatter også andel av Tyrilia 20 (Gnr 603, bnr 349)

Andel av Gnr 603, bnr 2 er overdratt fra Ingrid Lindeman til Gudrun Lindeman og Mads Kristoffer Lindeman (17.08.2022). Overdragelsen omfatter også andel av Tyrilia 20 (Gnr 603, bnr 349)

Andel av Gnr 603, bnr 2 er overdratt fra Inger Aslaug Eriksen til Eva V Mofjell Bachke, Jon Amund Eriksen og Knut Erling Eriksen (17.08.2022). Overdragelsen omfatter også andel av Tyrilia 20 (Gnr 603, bnr 349)

Gaupefaret Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.825.000 fra Jan Eirik Jobsen til Martin Cato Wernersen (17.08.2022)

Tyrilia 20 (Gnr 603, bnr 349) er overdratt for kr 100.000 fra Anne Grethe Spornæs, Åse Markussen, Britt Aase Aanonsen, Eva V Mofjell Bachke, Grete Reidun Holstad, Gudrun Lindeman, Hans Petter Eriksen, Ingrid Marit Mustorp, Jon Amund Eriksen, Kirsti Berg, Kjell Øivind Eriksen, Knut Erling Eriksen, Mads Kristoffer Lindeman, Per Tormod Eriksen, Peter Erland Heden og Sissel Kari Kristiansen til Espen Bekhus (17.08.2022)

Rødsberget 6 (Gnr 52, bnr 16, seksjon 20) er solgt for kr 5.250.000 fra Gina Rønning og Petter Caspersen til Markus Antoni Arntzen og Nora Gondrosen Larsen (17.08.2022)

Elvestien 13 (Gnr 208, bnr 1819) er solgt for kr 6.200.000 fra Hoshiar Mohamed Nooraddin til Daniel Frank Bomstad og Henriette Madsen (17.08.2022)

Andel av Borgarveien Borettslag andelsnr 7 er overdratt for kr 1.500.000 fra Knut Mons Mjelde til Brit Helen Eriksen (17.08.2022)

Andel av Hankø 182 (Gnr 105, bnr 183) er overdratt fra Eirik Andersen til Vibeke Mjaaland (17.08.2022)

Andel av Gnr 603, bnr 2 er overdratt fra Gunhild Eriksen til Grete Reidun Holstad, Kjell Øivind Eriksen og Per Tormod Eriksen (17.08.2022). Overdragelsen omfatter også andel av Tyrilia 20 (Gnr 603, bnr 349)

Åslia 6 (Gnr 603, bnr 43) er solgt for kr 4.600.000 fra Emil Kristoffer Lindberg og Malin Lindberg til Marius Davood Ludvigsen (18.08.2022)

Solgrenda Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.900.000 fra Alf Christopher M Olsen til Simone Resberg Kjølholt (18.08.2022)

Prætorius gate 5 (Gnr 300, bnr 969) er solgt for kr 3.450.000 fra Magnus Enebakk til Søren Sebastian Fauske (18.08.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Åsen 7 (Gnr 49, bnr 484) er overdratt fra Lars Kristian Haugbro til Helge Bjørn Johnnysen (15.08.2022)

Leifebakken 24 (Gnr 42, bnr 25, fnr 177) er overdratt for kr 2.100.000 fra Gøte Bertelsen til Marianne Bertelsen (15.08.2022)

Dapa 18 (Gnr 4, bnr 128) er overdratt fra Lasse Nordal til Lina T Nordal Lindblad og Magdalene Wahl Nordal (15.08.2022)

Lammenes 64 (Gnr 23, bnr 53, seksjon 4) er solgt for kr 3.750.000 fra Hvaler Resort As til Brit Mørch (16.08.2022)

Reffsfjellet 20 (Gnr 16, bnr 1, fnr 31) er solgt for kr 2.000.000 fra Tone Bergh-Christensen til Rannveig Arthur (16.08.2022)

Ødegårdslia 11 (Gnr 53, bnr 6, fnr 239) er solgt for kr 4.150.000 fra Åse Solgaard og Louis Solgaard til Dag Alan Henriksen og Tanja Mathiesen (17.08.2022)

Orestubben 2 (Gnr 3, bnr 258) er overdratt for kr 846.248 fra Opplysningsvesenets Fond til Julie Anett Sæten og Karl Jørgen Sæten (17.08.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Mosseveien 7 B (Gnr 53, bnr 36, seksjon 32) er overdratt fra Bjørg Kari H Lilleng til Åge Lilleng (15.08.2022)


Nyeste fra Dagsavisen.no: