Eiendom

Enebolig i Vaterland solgt for 3,5 mill.

Her er ukas siste boligsalg i Fredrikstad, Hvaler og Råde.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 222 er solgt for kr 2.850.000 fra Jon Henrik Gabrielsen til Øystein Waagbø Solli (22.05.2022)

Borettslaget Elvebredden I andelsnr 73 er solgt for kr 2.185.000 fra B Ann-Charlott Bjerkhoel, Chatrine Johansen, Eirik Frede Larsen, Hans Kristian Syversen, Hilde Mjelva, Kari Mette Solstad, Kirsti Finsal, Magne Dypedahl, Ole F Larsen Skoglie, Tara Wik Assaf, Trude Susann Larsen Vold og Yngve Larsen til Else May Olvang (23.05.2022)

Andel av Fastingsvei 14 (Gnr 424, bnr 189, seksjon 31) er overdratt for kr 1.586.000 fra Anna Katarina Hansson, Kristina Jakstad Hansson og Madeleine Jakstad Nilsen til Eva Ulvestad Hansson (23.05.2022)

Andel av Fastingsvei 14 (Gnr 424, bnr 189, seksjon 31) er overdratt fra Bjørn Henry Hansson til Anna Katarina Hansson, Eva Ulvestad Hansson, Kristina Jakstad Hansson og Madeleine Jakstad Nilsen (23.05.2022)

Borettslaget Elvebredden I andelsnr 73 er overdratt fra Anne Marie Syversen til B Ann-Charlott Bjerkhoel, Chatrine Johansen, Eirik Frede Larsen, Hans Kristian Syversen, Hilde Mjelva, Kari Mette Solstad, Kirsti Finsal, Magne Dypedahl, Ole F Larsen Skoglie, Tara Wik Assaf, Trude Susann Larsen Vold og Yngve Larsen (23.05.2022)

Andel av Dr. Møllersvei 5 (Gnr 203, bnr 127) er overdratt fra Jarle Haarseth til Julia Raskina Haarseth (23.05.2022)

Hankø 177 (Gnr 105, bnr 188) er overdratt for kr 1.600.000 fra Anders Kristian Holm til Ellen-Kathrine Dahle og Tore Einar Jobs (23.05.2022)

Vestre Gytilvei 36 (Gnr 425, bnr 68) er solgt for kr 3.900.000 fra Kjetil Reier-Røberg til Anne Beathe S Andresen og Petter Svarstad Andresen (23.05.2022)

Gnr 300, bnr 912 er overdratt fra Ryen Nygaardsgt 47 As til Ryen Nygaardsgt. 47 Og 49/ 51 As (23.05.2022)

Th. Thomassens vei 23 (Gnr 210, bnr 1040) er overdratt fra Svein Bjørn Svendsen til Greta Svendsen (23.05.2022) Overdragelsen omfatter også e.d. i Sør-aurdal kommune

Jadeveien 3 (Gnr 603, bnr 235) er overdratt fra Jan Vidar Mathisen til Inger Elisabeth Mathisen (23.05.2022)

Riverside 12 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 31) er overdratt fra Tor Øystein Johansen til Berit Johansen (23.05.2022)

Moumgaten 17 (Gnr 619, bnr 5) er solgt for kr 13.000.000 fra Moum Leca Eiendom As til Saint-Gobain Byggevarer As (24.05.2022)

Enggaten Borettslag andelsnr 14 er overdratt fra Solveig Sørenmo til Ann-Kristin Sørenmo (24.05.2022)

Lodsgaten 40 (Gnr 303, bnr 615) er solgt for kr 3.550.000 fra Ulla Britt Larsen til Gerd Marie Ådna og Jostein Ådna (24.05.2022)

Lodsgaten 40 (Gnr 303, bnr 615) er overdratt fra Eva Larsen til Ulla Britt Larsen (24.05.2022)

Strålsundveien 41 (Gnr 428, bnr 36) er solgt for kr 4.200.000 fra Gunnar Johansen, Trond Johansen og Vidar Johansen til Arne Jægersborg og Siv Merethe Øveraasen (24.05.2022)

Andel av Sauholmen 8 (Gnr 429, bnr 69) er overdratt fra Christin A O Strømberg til Ida Elise Strømberg, Silje Therese Strømberg og Stine Benedikte Strømberg (24.05.2022)

Sauholmen 8 (Gnr 429, bnr 69) er overdratt fra Karl-Erik Strømberg til Christin A O Strømberg, Ida Elise Strømberg, Silje Therese Strømberg og Stine Benedikte Strømberg (24.05.2022)

Bjørneby Borettslag andelsnr 33 er overdratt fra Berit Helene Johansen til Tom Arild Johansen (24.05.2022)

St Hansfjellet Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 3.450.000 fra A Lasse Kopperud, Glenn Andre Kopperud og Tom V F Baefverfeldt til Astrid Johansen og Frode Johansen (24.05.2022)

Habekkveien 1 (Gnr 48, bnr 1, fnr 33) er solgt for kr 3.500.000 fra Rene Meyer til Liv K Pedersen Skjelbred (24.05.2022)

Andel av Foremans vei 13 (Gnr 210, bnr 265) er overdratt for kr 875.000 fra Bente M Ulfeng Sigvartsen til Frank Bjørnar O Svarholt (25.05.2022)

Ringstadjordet 15 (Gnr 711, bnr 93, seksjon 14) er solgt for kr 3.270.000 fra Ringstadåsen Utvikling As til Njål Sigurd Sørensen (25.05.2022)

Langøyåsen 72 (Gnr 425, bnr 482) er solgt for kr 8.100.000 fra Anse Kjersem og Trygve Engebraaten til Fredrik Pedersen og Kristiina Öis (25.05.2022)

Riverside 10 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 14) er solgt for kr 7.300.000 fra Ketil Helgesen til Dagfinn Porsmyr (25.05.2022)

Skoletomta Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 603.447 fra Ask Andreas Vargset og Kaja Hostad Stavik til Kaja Sofie Grøva (25.05.2022)

Andel av Sønningveien 6 (Gnr 119, bnr 3) er overdratt for kr 2.400.000 fra Anne Helene Rønning til Arne Knutsen (25.05.2022)

Kaholmen 109 (Gnr 429, bnr 62) er solgt for kr 5.000.000 fra Ole Sverre Joveng til Vemund Ofstad Vik (25.05.2022)

Andel av Almveien 12 (Gnr 640, bnr 73) er overdratt for kr 2.800.000 fra Runar Johannes Borgli til Michelle Fauerskov Borgli (25.05.2022)

Aaserudveien 12 (Gnr 50, bnr 181) er solgt for kr 4.500.000 fra Ann Katrin Hardy og Bjørnar Leines til Katrine Dahl Jensen og Kim André Hansen (25.05.2022)

St Hansfjellet Borettslag andelsnr 87 er solgt for kr 2.000.000 fra Skjerviken As til Line Fagernæs Larsen (25.05.2022)

Andel av Helneveien Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 1.350.000 fra Lena Vollan Karlsen til Mathias Erik Johnsen (25.05.2022)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Hvalane 41 (Gnr 48, bnr 222) er solgt for kr 8.200.000 fra Bjørg Lorentzen og Kjell Lorentzen til Florian Clemens W Kühn og Hanne Maiken Brovold (23.05.2022)

Nord i fjella 22 (Gnr 47, bnr 348) er solgt for kr 5.400.000 fra Asbjørn Vikane til Dag Are Børresen og Grete Årbu (23.05.2022)

Gnr 35, bnr 171 er overdratt fra Irene Hvalgård og Karin Hvalgård Kuhlmann til Petter Hvalgård Flo-Bakke (23.05.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 216

Gnr 35, bnr 171 er overdratt fra Leif Hjalmar Hvalgård til Irene Hvalgård og Karin Hvalgård Kuhlmann (23.05.2022) Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 216

Andel av Kjerringholmen 98 (Gnr 23, bnr 308) er overdratt fra Lisbeth Kristoffersen til Roar Johnny Kristoffersen (24.05.2022)

Andel av Asmaløy 246 (Gnr 40, bnr 13, fnr 55) er overdratt for kr 1.000.000 fra Rolf Terje Estensen til Marianne Moe (24.05.2022)

Løkka 5 (Gnr 3, bnr 254) er overdratt for kr 680.624 fra Opplysningsvesenets Fond til Cathrine Linnes og Henry Linnes (24.05.2022)

Andel av Kjerringholmen 98 (Gnr 23, bnr 308) er solgt for kr 1.200.000 fra Roar Johnny Kristoffersen til Vigdis Beck (24.05.2022)

Andel av Norderhaugveien 57 (Gnr 53, bnr 6, fnr 127) er solgt for kr 300.000 fra Anni Kamstrup til Vibeke Helwigh (24.05.2022)

Andel av Norderhaugveien 57 (Gnr 53, bnr 6, fnr 127) er overdratt fra Carl Erik Per Helwigh til Anni Kamstrup (24.05.2022)

Norderhaugveien 57 (Gnr 53, bnr 6, fnr 127) er overdratt fra Kirsten Lautrup-Nissen til Carl Erik Per Helwigh og Vibeke Helwigh (24.05.2022)

Norderhaugveien 57 (Gnr 53, bnr 6, fnr 127) er overdratt fra Lautrup-Nissen Jørgen til Kirsten Lautrup-Nissen (24.05.2022)

Omsetninger for Råde kommune:

Løkkeveien 10 (Gnr 66, bnr 88) er solgt for kr 3.250.000 fra Linda Yvonne Halvorsen, Ronny Berg og Tove Adele Frosthammer til Egle Zigmantaviciene (23.05.2022)

Løkkeveien 10 (Gnr 66, bnr 88) er overdratt fra Ruth Ruud til Linda Yvonne Halvorsen, Ronny Berg og Tove Adele Frosthammer (23.05.2022)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: