- Driftsutgifter på 4 mill for mye

Atle Ottesen (Ap) pekte på synergieffekter ved samlokalisering av skole og idrettsanlegg, men Venstres Trond Egil Svandal lot seg ikke overbevise. I videoen forklarer de hvorfor.

Etter en kort innledning med musikk fra Kulturskolen behandles første sak.: 

Forslag til detaljregulering for Pettersand Panorama.

Forslaget ble vedtatt. Venstre stemte -som eneste parti- mot forslaget

Arena Fredrikstad -kjøp av tomt

Tomtekjøpet ble vedtatt. De som stemte mot var MDG, Venstre, og KrF

Ap's Atle Ottesen sier at prosjektet byr på en spennende samlokalisering med idrett og skole. Ottesen påpeker at prosjektet vil gi masse synergier og et stort løft til byens idrettsliv. Venstre fortsatt skeptiske til pengebruken -både investeringen, men også det årlige driftsbudsjettet på 4,5 millioner uroer Trond Svandal.

Representanter fra flere partier har sitt og si om prosjektet. Bymiljølista og Jan-Kåre Fjeld er for.. Det samme er Elin Tvete og Senterpartiet. Lino Egidio Lubiana og Krf deler Venstres reservasjoner, og er motstander. Det samme gjør Henning Aall og MDG. 

SV's Camilla Eidsvoll påpeker at det også ligger inntektsmuligheter i prosjektet. Både immatrielle og finansielle. Det er ikke sånn at andre ting må vike på grunn av prosjektet, sier Eidsvold.

Mudring av skipsleden til Borg Havn

Formannskapets innstilling er vedtatt. Mot MDG, Venstre, og KrF

Ap's Kari Agerup redgjorde for prosjektets bakgrunn og ba om bystyrets godkjenning.

MDG og Henning Aall er mot og har miljørelaterte betenkeligheter.

Hans Ek (Sp) mener økt handel, samfunnet, og næringsliv må veie tyngre enn ålegresset på bunnen.

Skipene blir større sier Ek.Aall (MDG) mener dette er feil og sier utviklingen går mot mindre og autonome enheter.

Høyres Truls Velgaard er for prosjektet, men mener administrasjonen burde samlet og strukturert høringsprosessen annerledes. Partikollega Petter Kuran peker på at det er over 20 år siden sist mudring, og at behovet for vedlikeholdsmudring er presserende. Camilla Eidsvoll (SV) er også for prosjektet, og sier prosjektet er viktig, men at hensyn til ålegresset må tas under arbeidet. Mye frem og tilbake blant representantene om ålegress, fisk -om den sprenges bort eller ei, forurensing, båtstørrelser, etc. etc. etc.

Revidert handlingsplan, luftkvalitet Fredrikstad

Vedtatt. Frp eneste motstander

Camilla Eidsvold påpeker at hun og alle andre som bor i sentrum har belastningen med dårlig luftkvalitet på kroppen på en annen måte enn folk utenfor bykjernen. Oppfordrer alle til å bytte fra pigg til piggfritt.