NETTOVERGREP: Mannen brukte blant annet Skype for å kommunisere og utveksle seksualiserte bilder og meldinger med de svært unge jentene. Flere av dem møtte han også, og hadde seksuell omgang med dem.

Dømt til forvaring for seksuallovbrudd mot 50 jenter

En mann i 30-årene ble 16. mai dømt til forvaring for flere tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 og 16 år, og uanstendig nettprat med rundt 50 jenter.

Saken mot den Buskerud-bosatte mannen gikk i Halden tingrett i april, og nylig falt dommen på 14 års forvaring med en minstetid på ni år – og et totalt erstatningsbeløp på nesten 600.000 kroner.

Han sto tiltalt for totalt 69 seksualforbrytelser i perioden fra høsten 2010 til han ble pågrepet i august 2016, hvorav blant annet tre voldtekter, gjentatte tilfeller av seksuell omgang med barn og et femtitall tilfeller av seksuelt krenkende atferd. Jentene var på dette tidspunktet mellom 12 og 15 år gamle.

«I tillegg finnes det en rekke jenter politiet ikke har klart å identifisere», heter det i tingrettsdommen.

Nylig løslatt

Alt dette startet kort tid etter at mannen var blitt løslatt fra soning av en dom for lignende forhold. Politiet ble gjort kjent med saken ved at en mor kontaktet dem sensommeren 2016 for å anmelde en påstått voldtekt av datteren tidligere samme år.

Kort tid senere ble mannen pågrepet, siktet og fengslet. Han har siden sittet i varetekt.

Ingen av de andre fornærmede i saken har kontaktet politiet, men politiet fant fram til dem blant annet gjennom en ransakelse hjemme hos mannen, som viste at han over lengre tid hadde hatt kontakt med jentene.

Delvis frikjent

I retten nektet han straffskyld for både denne anmeldte voldtekten, en sovevoldtekt, en grov voldtekt og nær sagt alle tilfeller av seksuell omgang.

Tingretten fant det ikke bevist at mannen hadde begått noen av de tre voldtektene, og måtte dermed frikjenne ham for disse.

Samtidig erkjente han straffskyld for å ha vært i kontakt med – og utvist seksuelt krenkende atferd overfor – nærmere 50 jenter under 16 år via sosiale medier og Skype. Han sa seg også delvis skyldig i besittelse av seksualiserte bilder av flere av jentene.

«Ulovlig som faen»

I sin rettsforklaring hevdet mannen at jentene var seksuelt pågående, og mente de fornærmede selv gjorde frie valg om å sende ham seksualiserte bilder og meldinger.

Tingretten mener det er bevist at mannen forledet jentene til å sende ham bilder og utføre seksualiserte handlinger gjennom å vinne tilliten deres. I dommen pekes det også på at mannen har skrevet «ulovlig som faen» til jentene, oppfordret dem til ikke å fortelle til noen og til å slette samtaleloggen.

«Retten viser til at det er et åpenbart misforhold i alder og styrkeforhold mellom tiltalte og jentene både fysisk, følelsesmessig og mentalt», heter det videre.