MEDTATT: Det rundt 1,5 tonn tunge hvalkadaveret bar preg av å ha ligget en stund før det ble hevet fra grunna i Skjebergkilen.

Død hval i Skjebergkilen undersøkt og senket igjen

De foreløpige undersøkelsene av grindhvalen som ble funnet død i Skjebergkilen i påsken viste ingen tegn til at den hadde fått i seg plast

Den fem meter lange grindhvalen ble funnet innerst i Løkkevika, en avstikker til Skjebergkilen i Sarpsborg, i påskehelgen. Det er antatt at det døde dyret har ligget en stund.

Fredag ble den strandede hvalen hevet fra havbunnen og undersøkt. Aksjonen var et samarbeid mellom Skjærgårdstjenesten, Naturvernforbundet og Passion for ocean – og hensikten med å undersøke hvalkadaveret var å finne ut om den kunne ha dødd som følge av å ha fått i seg plast.

– Vi kjente ikke noen harde klumper, som er en sikker indikasjon på at den har spist plast, så det er fortsatt like usikkert hva som tok livet av den. Det endelige svaret får vi forhåpentligvis i løpet av neste uke. sier leder Sten Helberg i Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler.

Forferdelig stank

Han forteller at fredagens oppdrag var en illeluktende affære.

– Det stinket helt forferdelig, og det er fullt av blod og gørr fastslo han da aksjonsgruppa var ferdige med å gi dyret en begravelse til sjøs.

Han opplyser videre at hvalen foreløpig kun har blitt overfladisk undersøkt, og at den nå er partert slik at innvollene kan fraktes til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) for obduksjon.

Håpet er at dette kan gi bedre svar på dødsårsaken.

Delfinart

Etter undersøkelsene ble hvalen fraktet ut av Skjebergkilen for å senkes til havbunnen. På den måten kan skjelettet bevares, og senere tas opp igjen og brukes i undervisningssammenheng.

Grindhvalen er en stor delfinart som trives best i kalde farvann.

Ifølge Norsk Polarinstitutt lever denne arten både langs kysten i det nordlige Atlanterhavet og i farvannene rundt Grønland og Island, mens den i sommerhalvåret også kan finnes i havområdene mellom Storbritannia og Svalbard.

Sjeldent syn

Det er med andre ord en sjeldenhet at grindhvalen observeres på disse kanter av landet.

– Den er ganske vanlig på Vestlandet og nordover mot Island, men her i området er det så vidt jeg vet kun vært observert et par ganger i nyere tid, sier marinbiolog Pia Ve Dahlen til Fredriksstad Blad.

Grindhvalhannene kan bli opp mot fem-seks meter lange, og er betydelig større enn hunnene, som gjerne stopper veksten på i overkant av fire meter.

Det er en svært sosial art, som gjerne lever i grupper på mellom 10 og 200 dyr. De er også av hvalartene som oftest rapporteres i massestrandinger.