– Det skal ringe en bjelle når vi håndterer personopplysninger

– Alle trenger ikke å bli eksperter på personvern, med det skal ringe en bjelle når vi håndterer personopplysninger, sier Christina Grønli.

Nytt personvernombud er klar for å gi støtte på fagområdet både i eksisterende fylker og fremtidige Viken.

Etter 7 år som jurist i utdanningsdirektoratet, hadde Grønli første arbeidsdag som vårt nye personvernombud 22. oktober. Hun skal jobbe 50 prosent frem til nyttår.

– Jeg må starte med å få oversikt på arbeid som allerede gjøres med personvern og informasjonssikkerhet i de tre fylkene, sier Grønli til fylkeskommunens nettside.

Selv om Grønli skal bli godt kjent med virksomhetene, vil hovedfokus være på det som kommer i Viken. Hun skal ikke gå inn i pågående prosesser eller endre mye på dagens rutiner, utover det som er helt nødvendig.

Fokus på av tjenestene

– Personvern er en viktig verdi. De som bruker våre tjenester skal være sikre på at vi tar dem på alvor og ivaretar deres integritet når vi lagrer data om dem, sier Grønli.

Personvernombudet skal etter hvert ha kontakt med både ansatte, elever/foresatte, pasienter i tannhelse og brukere av tjenestene til de tre arbeidsgiverne.

– Jeg ønsker å bidra til at alle medarbeidere får at en god ryggmargrefleks på behandling av personopplysninger. Det handler om å vite når vi skal reagere og hvor vi skal finne informasjon. Det er ikke er mål at alle skal bli eksperter, forklarer Grønli.

Kombinerer flere roller

– Hvilke utfordringer ser du med å være personvernombud i tre fylker samtidig som du bidrar i Viken prosjektet?

– Det er krevende å ha flere hatter og kunne nå over alle som ønsker bistand. Jeg må forholde meg til ulike systemer og måter å styre på. Det er derfor viktig å ikke gape over for mye på en gang.

Som en del av prosjektet Viken skal Grønli se på interne rutiner og retningslinjer.

– Vi skal finne gode løsninger for å følge krav i lovgivning. Kanskje jeg oppdager noen hull som vi kan fikse fort, men ellers vil fokus være på hvordan vi skal jobbe sammen i Viken. Det er fordel at vi kan se hva som fungerer bra i de ulike fylkene og dermed ta gode erfaringer med videre, sier Grønli.

Ta gjerne kontakt

Etter at vi fikk en ny personopplysningslov i 2018 er stadig flere opptatt av hvordan data om dem er lagret og brukes. Fylkeskommunen må derfor være forberedt på å få spørsmål fra eksterne om hvilke opplysninger som er registrert på dem. Slike henvendelser kan videresendes til personvernombudet.

– Ansatte kan ta kontakt dersom de har spørsmål eller ønsker råd i tilknytning til behandling av personopplysninger. Inviter meg gjerne til lokale samlinger som jeg bør være med på, avslutter Grønli.