Derfor valgte Arendal bort bomringen

Protestaksjoner, folkemøter, fakkeltog, og krav om folkeavstemning har falt for døve ører og bomringen synes uunngåelig. Setter man seg i bilen og kjører fire timer mot sør-øst er situasjonen en helt annen

Arendal har sagt nei takk til bomfinansiert veiutbygging. Demokraten har spurt kommunen hvorfor de valgte å svømme mot bom-strømmen.

Skattetrykk

– Vi følte ikke vi kunne pålegge innbyggerne våre de ekstra utgiftene en bomring vil medføre. Skatte- og avgiftstrykket er allerede såpass høyt at vi må ta hensyn til folks økonomiske situasjon, sier Vanja Grut, leder for Arendal Arbeiderparti.

– Dessuten mener vi at staten må komme på banen og ta et mye større økonomisk ansvar for veiutbyggingen.

Bør folket bestemme? Dette svarer ti av Fredrikstads innbyggere

Lyttet

– Noe av årsaken til at vi valgte å si nei er at vi har lyttet til innbyggerne. Flertallet ønsker ikke bomringer, sier Grut og legger til:

– Dessuten mener vi at forutsetningene har endret seg slik at veiutbyggingen ikke lenger er like presserende. Blant annet har innflyttingen til kommunen bremset ned, noe som også innebærer mindre trafikkvekst.

Planlegge smartere

– Vi mener vi skal klare å kompensere for veiutbyggingen ved hjelp av smartere byplanlegging. For eksempel ved å matche kollektivtilbud og boligbygging, og jobbe med de veiene vi allerede har.

– Klarer vi å få til gunstige av- og påkjøringer i forbindelse med E18-utbyggingen tror vi også det kan hjelpe på trafikkmengden, avslutter Grut.