Deler du brønn med naboen? Nå må du registrere den hos Mattilsynet

Fra 1.juli 2018 er det krav om at alle som har en privat brønn som forsyner mer enn en husstand med vann skal melde inn dette til Mattilsynet. Har du privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre er det ikke pålagt å registrere denne.

- Dette har med leveringssikkerhet å gjøre, men ikke minst sikrer det at disse vannkildene som det er mange av ute i distriktene kan sikres mot forurensning og andre trusler på et tidlig stadium av for eksempel økt utbygging, sprenging og utslipp, sier avdelingsleder Vann og avløp i Hvaler kommune, Hanne Bonnevie-Svendsen.

Hvorfor skal du registrere?

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Kommunen får informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet. På denne måten kan kommunen ta hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid.

Enkel registrering

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.