Children`s International School satser på nettbrett og apper

Fredrikstads private grunnskole, CIS Children`s International School, har valgt å gi et nettbrett til alle elevene på skolen. Nettbrettet brukes i undervisningen til alle fag. – Spesielt i matematikkundervisningen er nettbrett og e-læring «gull verdt», sier rektor Lise Blanca E Holman.

iPaden som elevene fra første til tiende klasse har fått udelt fra skolen brukes både i fagene matematikk, norsk, science, engelsk og musikk. 

- Vi har valgt å bruke digitale verktøy fordi vi tror undervisningen blir mer effektiv og ikke minst læringsmiljøet mer morsomt for elevene, mener Holman. – Spesielt i matematikk ser vi stor nytteverdi av å bruke nettbrettene. Elevene logger seg på og gjør sine hjemmelekser online. Systemene som benyttes er «Khan Academy» og IXL hvor elevene opparbeider seg poeng etter hvert som de løser oppgavene. Læreren kan se hvor lang tid eleven har brukt på å løse oppgavene og hvor eleven har sine sterke og svake sider i faget. Når alle møtes til undervisningstime kan læreren møte hver enkelt elev på det nivået den befinner seg.

Lager presentasjoner

Pernille Gustavsen(10), Valentina Foss(8) og Maximilian Urke(8) er kjempefornøyde med at skolen bruker nettbrett i undervisningen. 

– Matematikk er morsomt, men det er jo ikke bare i det faget vi bruker iPaden, forteller Maximilian. – Vi lager presentasjoner og intervjuer på nettbrettet og leser e-bøker.  Valentina er enig: - Også er det jo så mye lettere å lage fine presentasjoner, når jeg skrev i boka tidligere måtte jeg ofte bruke viskelær og pusse vekk det som ble feil, nå trykker jeg bare og endrer……ja, også setter jeg inn noen fine bilder som illustrasjon til slutt.  Pernille er glad for at det finnes nettvettregler på skolen: - Lærerne kan se hvilke sider vi er inne på og vi får ikke lov til å laste ned andre apper enn det skolen bestemmer. Men det synes jeg er helt fint….jeg liker å ha regler!

Får mye oppmerksomhet

CIS kan vise til gode resultater i nasjonale prøver i matematikk, engelsk og norsk, rektor Lise Holman mener mye av årsaken kan tilskrives den digitale læringen.

– Vi skal ikke erstatte klasseromsundervisningen med bruk av nettbrett, men digitale læremidler anvendt på en gjennomtenkt pedagogisk gir garantert resultater. Interessen for prosjektet vårt er i alle fall stor, ukentlig får jeg spørsmål fra andre utdanningsinstitusjoner som ønsker en presentasjon eller omvisning.

e-bøker i sommerferien

I går var det også siste skoledag før sommerferien for CIS eleven. Valentina Foss og Pernille Gustavsen er allikevel litt triste på siste skoledag i dette semesteret.

– Nå blir det lenge til vi får se kameratene våre og lærerne. Det er så koselig å være her på skolen, så den vil vi savne nå i ferien. Men vi har jo fått en sommeroppgave med å lese e-bøker da, det blir kult.