Byantikvaren: – Svært beklagelig

– Med sin delvis glaserte teglstensfasade er Nygårsdagata 32 en enestående bygning i Fredrikstads bybilde, mener byantikvar Vegard Lie.

Lie har nå bedt kommunens byggesaksavdeling gjennomføre en befaring av det brannherjede bygget hvor han selv skal delta.

Tysk-inspirert

– Dette er et bygg som helt klart har en høy verneverdi. Trolig er den tysk-inspirerte bygården også den eneste i Fredrikstad som har glaserte teglsteiner som detaljer i fasaden i en slik glasert fasade. I Oslo finnes det flere, i vår by er så vidt jeg vet Nygårdsgata 32 den eneste. Bygget har dessuten en stor betydning for Nygårdsgatas gatebilde i kraft av sin størrelse, understreker Lie som betrakter brannen sist lørdag som kjempebeklagelig.

– Sånt skjer. Veldig dumt. Men det er jo et faktum at branner har vært en viktig faktor i byutviklingen gjennom alle tider – på godt og vondt, resonnerer Lie.

Ulikt syn på vern

Som fylkeskonservatorens talsmann Lars-Ole Klavestad påpekte i tirsdagens Demokraten har Fredrikstad få bygårder med en tilsvarende renessansestil. Men noen finnes – slik som Agentgata 1, Storgata 12 og deler av murgårdskvartalene som ble bygget nederst i Storgata etter bybrannen i 1908.

– Nygårdsgata 32 tilhører det vi kan si er andregenerasjons murgårder i «Plankebyen» etter 1860-tallet. . Mens førstegenerasjons-murbyggene fra 1870-tallet var mindre toetasjere ble murgårdene som ble satt opp i slutten av 1890-åra og begynnelsen på 1900-tallet vesentlig større, forklarer byantikvaren.

– Dersom forsikringsselskapet erklærer den brannskadde gården for kondemnabel – vil bygget da bli automatisk revet?

– Hvis eier søker om riving er det opp til bygningsmyndigheten å avgjøre det. Jeg vil gi mitt råd på bakgrunn av verneverdiene og de dokumenterte skadene. – Det kommer an på omfanget av skadene. Nå er det slik at entreprenører og takstmenn nok har en annen tilnærming til verneaspektet enn oss som er opptatt av å verne. De legger dessuten ofte til grunn mer moderne byggtekniske standarder i sine vurderinger. I den situasjonen vi er nå må vi uansett få vurdert tilstanden opp mot mulighetene for å kunne bevare bygget, poengterer byantikvaren.