Buss-sjefen ber folk besinne seg

De nye bussrutene i Nedre Glomma-regionen får sosiale medier til å koke. Direktøren i Østfold Kollektivtrafikk, Børre Johnsen, ber folk om å besinne seg før de hamrer løs på tastaturet.

Med forståelse for at folk opplever frustrasjon i de områdene hvor busstilbudet er blitt innskrenket, ber direktøren i Østfold Kollektivtrafikk om at man tenker seg om to ganger før man fyrer løs i Facebooks kommentarfelt.

– Det er kommet en del kritikk rettet mot enkeltpersoner, og påstander det overhodet ikke er hold i. Det er et tastaturhierarki, og vi ser blant annet at det blir slengt ut feilaktige påstander om at enkeltpersoner har fått ruter lagt opp etter hvor de bor. Jeg håper folk kan besinne seg og tenke seg godt om, sier Børre Johnsen.

1.000 ruter

Etter at de nye bussrutene for Nedre Glomma ble presentert 25. juni, har reaksjonene ikke latt vente på seg. I nyhetsmedier og i sosiale medier har frustrerte kollektivtrafikkbrukere kommet med beretninger om hvordan hverdagen deres kompliseres som følge av de nye rutene.

– Er det noe dere kan ta selvkritikk på her?

– Det har vært en stor omlegging. Vi har lagt om cirka 1.000 daglige ruter. Noen har fått et dårligere tilbud, andre har fått et bedre tilbud. Så får vi se hva vi kan endre og legge inn i nye, kommende planer, kanskje allerede til høsten.

– Men det er ikke økonomi til å ekspandere tilbudet?

– Nei, vi må forholde oss til de budsjettene vi har, og da får det bli opp til politikerne eventuelt å tilføre oss mer penger, eller så må vi endre noen av rutene igjen.

Bedre for de fleste

I de nye rutene for Fredrikstad og Sarpsborg er det lagt opp til cirka ti hovedbusslinjer. Utover disse er det etablert lokalbusslinjer, samt rushtidstilbud og Flexx-busser, som er busser som går på bestilling.

– Kan du anslå hvor mange prosent som får bedre busstilbudet etter omleggingen?

– Det er vanskelig å si, men cirka 70–80 prosent får et betydelig bedre tilbud, hvor bussene vil gå oftere og mer rettlinjet. En viss prosent vil få det dårligere, sier Johnsen.

Grundig forarbeid

Valgene de har tatt, er beregnet på en helhetlig tanke om å styrke Nedre Glommas kollektivtrafikale tilbud.

For å få forankret grunnlaget for de nye rutene så godt som mulig, er det gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industri- og boligområder, opplyser Johnsen.

Det som ble rullet ut mandag 25. juni er imidlertid et sommertilbud. Siden det er skolefri og redusert reisebehov i sommerferien, er tilbudet tilsvarende redusert i denne perioden. Fra høsten 2018 vil antall avganger økes betydelig, og spesielt i rushtrafikken.

For resten av Østfold vil nye bussruter bli behandlet i Fylkestinget i løpet av høsten.