Bjarte (37) - ny Hvaler-ordfører?

Større satsing på folkehelsa blir en av Hvaler Styrbords og ordførerkandidat Bjarte Bjønnes` viktigste valgkampsaker fram mot kommunevalget i september.

37-åringen fra Asmaløy ble nylig klappet fram som den nye bygdelistas toppkandidat til å lede øykommunen fra 2019 til 2023. Tobarnsfaren, som allerede sitter i kommunestyret som uavhengig-representant etter at han og Kim-Erik Ballovarre meldte seg ut av Høyre i forbindelse med nominasjonsprosessen i fjor, har trua på det alternative partiet:

På borgerlig side

– Vi har fått med oss folk med lang politisk erfaring. Og vi har med oss folk som ikke har politisk fartstid. Dét er i seg selv nyttig når vi skal jobbe med framtidas partiprogram, budsjetter osv. sier 37-åringen som til daglig er bestyrer ved Huser Gård på Asmaløy.

– Du er daglig leder for en virksomhet som leverer tjenester til Hvaler kommune - kan det være problematisk dersom du skulle bli ordfører?

– Som representant i kommunestyret har jeg ved noen anledninger stilt spørsmål ved min egen habilitet. Men så lenge jeg ikke er eier - for det er det broren min som er - så har kommunestyret funnet meg habil. Men selv om barnehagebarna på gården kun kommer fra Hvaler så leveres brorparten av de øvrige tjenestene til andre kommuner enn Hvaler, forteller Bjønnes til Demokraten.

– Du kommer fra Høyre - vil også Hvaler Styrbord befinne seg på den blå siden av den politiske linjalen i kommunestyret?

– Ja, vil vil være et borgerlig parti. De fleste av våre folk har utspring fra den blå siden, men vi har også flere som ikke helt har funnet sin plass på linjalen. Men uavhengig av dette så vil vi være ei liste som er helt partiuavhengig og som tar fatt på de sakene som folk er opptatt av i hverdagen. Som f.eks å drive forebyggende arbeide innen for helse- og eldresektoren, lage møteplasser for eldre, legge til rette for at folk kan få bo hjemme hos seg selv så lenge som mulig, jobbe mot pasifisering og for aktivisering osv. osv. Dette kan koste en del penger på kort sikt, men vil være lønnsom på lang sikt, påpeker Bjønnes som viser til at eldrebølgen også vil skylle inn over øykommunen for fullt de nærmeste åra.

– Har du gode sjanser til å bli Hvalers neste ordfører?

– Dét må nesten valget og velgerne vise. Men jeg håper og tror vi kan gjøre et godt valg. Interessen rundt Styrbord er ihvertfall stor, bemerker tobarnsfaren Bjarte Bjønnes.

Sammenslåing?

Hvaler Styrbord går inn for å opprettholde Hvaler som egen kommune så lenge det kan ytes fullverdige tjenester på nivå med sammenliknbare kommuner, heter det i partiprogrammet. Men det understrekes også:

«Skulle rammevilkårene bli slik at Hvaler kommune ikke kan opprettholde gode kjernetjenester, kan en sammenslåing bli nødvendig.»

Ingerid Bjercke, kjent H-politiker på Hvaler i en årrekke - nå leder i Hvaler Styrbord og profilert gjestgiver Øystein Elgheim er blant bygdelistas totalt 21 kandidater.