TØMTE DETTE I BILENE: Biltyven tømte pulver fra brannslokkingsapparat i de to bilene han stjal.

Biltyv forlot bilene fulle av pulver fra et brannslokkingsapparat

Denne biltyvens forsøk på «brannslokking» bar helt galt av sted. Han ville bare slette sporene etter seg, men endte med å totalskade bilen han stjal.

40-åringen fra Østfold stjal to biler i jula 2016, og forlot dem ubrukelige og klare for dynga.

Sent på kvelden 1. juledag for et drøyt år siden stjal han både en Citroën og en Toyota Aygo fra bruktbilforretningen Rent A Wreck i Sarpsborg.

Mens en av innbruddstyvene fra de velkjente «Home Alone»-filmene gjorde det han kunne for at de begge skulle bli kjent som «The wet bandits», er det nok fare for at biltyven fra Østfold får «pulvermannen» hengende etter seg.

Brannslokkingsapparat

Den mest verdifulle av bilene, den franske, kjørte han til Våler kirke etter å ha stjålet den. Her tømte han ut pulveret fra et brannslokkingsapparat inne i kjøretøyet – visst nok for å skjule tekniske spor. Han brukte samme metode da han forlot Toyotaen ved vanntårnet i Råde, og tilsto alt i retten.

Bilene ble funnet med få dagers mellomrom rundt årsskiftet. Konklusjonen var at bilene til en anslått verdi av 150.000 og 35.000 kroner var skroteklare som følge av hærverket.

Straffedømt for 24. gang

Dette var ikke første gang den mange ganger domfelte mannen begikk kostbart hærverk. Ifølge en tidligere dom fra Agder tingrett, hadde han satt fyr på og totalskadet et kjøkken, noe som medførte skader for rundt 370.000 kroner. Han ble den gang dømt til fem måneder ubetinget fengsel, men straffen ble gjort betinget av lagmannsretten grunnet lang saksbehandling og rehabilitering.

I Moss tingretts ferske sak, er han også dømt for tyveri av to bager med verktøy og tøy fra en firmabil, for kjøring uten gyldig førerkort og for ikke å ha møtt til soning av en tidligere dom.

Han skal nå sone en straff på 120 dager, halvparten av dem bak murene, slår retten fast. Han må også betale skadeerstatning på til sammen 185.000 kroner, slik to ulike parter reiste krav om.

Domfelte er straffedømt hele 23 ganger tidligere, i hovedsak for vinning- og narkotikaovertredelser. Siste dom er en tilståelsesdom fra oktober 2016, hvor han ble dømt til ni måneder ubetinget fengsel.