Ba alle Ap-politikerne forlate sine plasser

– LO støtter Ap økonomisk i valgkampen, LO og Ap leier et felles lokale i byen for å drive valgkamp - LO og Ap er felles om det meste. Da bør Ap-gruppa i sin helhet erklære seg inhabile når søknaden fra LO om 1.mai-støtte skal behandles.

Dette uttalte Frps gruppeleder Bjørnar Laabak da den årvisse 1.mai-debatten skulle innledes i formannskapet torsdag.

Støttet seg til kommuneadvokaten

Laabak, som i mange år har uttrykt misnøye med å bruke «fattig-kommunens» kroner på et arrangement i regi av den langt mer velholdne Landsorganisasjonen, tok denne gangen i bruk adskillig sterkere virkemidler; han ba i prinsippet om at det styrende partiet i kommunen skulle forsvinne ut på gangen.

– Dere (Ap journ.anm) er jo å betrakte som en part i saken. Dere får store beløp fra LO hvert år, dere har felles «kommandosentral» med LO midt i byen, dere jobber tett sammen fagligpolitisk osv. Da mener jeg dere svekker tilliten til befolkningen ved å være med på å gi til deres egne, uttalte Laabak som også påpekte at søknaden var skrevet på et ark med LOs logo.

Han la til:

– Vi har ikke noe i mot 1.mai, absolutt ikke. Derfor vil vi foreslå at de 40.000 kronene ordføreren vil bruke på LOs 1. mai-komite istedet går til korpsene og korene direkte.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) hadde forut for formannskapet bedt kommuneadvokaten vurdere hvorvidt partifellene Siri Martinsen og Rune Fredriksen var inhabile fordi de sitter som henholdsvis observatør og varamann for observatøren i 1.mai-komiteen. Da kommuneadvokaten konkluderte med at inhabilitet ikke forelå la Nygård også dette svaret til grunn for å avvise Laabaks krav om å erklære hele Ap-benken for inhabil.

Kor og korps

Camilla S. Eidsvold, SVs gruppeleder, mente formannskapet istedet skulle diskutere mer penger til korpsene og korene som ikke har opplevd indeksregulering på flere år:

– En merkelig debatt. Har Frp glemt at LO har tusenvis av medlemmer fra både Frp og Høyre? Å være med i en fagforening er jo dessuten helt frivillig? påpekte Eidsvold.

1.mai-komiteen, som søkte om 46.000 under henvisning til at korpsene og korene ikke har hatt noen «lønnsøkning» på flere år, fikk bevilget 40.000 kroner, slik ordføreren hadde innstilt på.