Avgjør bryggesaken torsdag

Ordfører René Rafshol (H) i Råde sier han ikke har noen formening om hva konklusjonen på den årelange bryggesaken på Saltnes blir når Teknisk Utvalg samles torsdag.

Rafshol, som selv uttalte i desember i fjor at det beste vil være om bryggeeier Finn Krohn og kommunen kommer fram til en løsning som begge parter kan være tilfreds med, har de siste ukene selv engasjert seg i saken som handler om hvorvidt Krohns retting av brygga kan aksepteres eller ikke.

– Har rettet etter påbudet

– Som ordfører kan jeg ikke ta beslutninger på egen hånd. Men jeg har selvfølgelig snakket med mine partikolleger i Teknisk Utvalg, opplyser Rafshol til Demokraten.

– Hva har du meddelt partifellene?

– Jeg har formidlet synspunktene jeg har fått fra Krohn etter møtet vi hadde for en tid tilbake. Dét er jo naturlig at jeg gjør.

– Hva vil bli konklusjonen når politikerne møtes?

– Jeg ingen formening om hva konklusjonen blir. Dette fordi det er umulig å si hva som blir flertalls- og mindretallsfordelingen i utvalget. Her er mange partier involvert, forklarer ordføreren.

Fjernet 14 tonn stein

På Facebook har aktiviteten rundt brygga på Saltnes vært stor de siste månedene. Selv skriver Finn Krohn denne uka om bryggerettingen som har kostet ham svimlende 3.0 millioner kroner blant annet dette:

– Utgangspunktet er at man har rett til å reparere. Reparasjon er ikke avhengig av søknad. Det beste nå er om kommunen bare godkjenner rettingen. Jeg fastholder at jeg har rettet etter påbudet. Kommunen har jo fått det nærmest som den har villet og det har gått hele 16 år. Kommunen bør være fornøyd nå! anfører Krohn og understreker:

– Jeg har nå fjernet 14 tonn stein fra brygga, som er dokumentert lagret i landdeponi i Hobøl, samt betong. Jeg har etter avtale med kommunen reetablert sideplattingen. Hvorvidt denne har blitt bredere enn den var tidligere medfører ikke at det er snakk om en vesentlig reparasjon. Plattingen er tilnærmet lik slik den opprinnelig var. Rettearbeidene var vanskelige og kommunen lot meg, påfallende nok, ikke få en eneste dag utsatt frist, poengterer 72-åringen som vant over kommunen i Tingretten men senere tapte i Lagmannsretten da den nå 16 år gamle bryggesaken ble prøvd rettslig.

Rekvirerte Multiconsult

I fjor høst bestemte kommunen seg for å rekvirere Multiconsult på Finn Krohns regning til å få prosjektert og rettet brygga. Arbeidene, som skal koste Krohn 1.4 millioner kroner, er foreløpig utsatt i påvente av den politiske behandlingen som nå skal skje.

demokraten@demokraten.no