Årsmøte for Den Norske Jordmorforening

- Vi gjør mye mer enn å bare ta imot barn på fødestuen. Før, under og etter fødselen hjelper vi kvinnen og familien med veiledning og råd, forteller Annsofie Johnsen, jordmor i Fredrikstad Kommune.

Hun er en av de mange jordmødrene som er på Quality Hotell i Fredrikstad i anledning av Den Norske Jordmorforening sitt årsmøte. 

Tradisjonsrikt yrke

- Jordmor var Norges første profesjonelle kvinneyrke og fyller faktisk 200 år i år, sier Kirsten Jørgensen, avtroppende leder i jordmorforeningen.

- I dag er jordmorstudiet et 5-årig masterstudium og inkluderer et bredt spekter av emner som prevensjon, ernæring, sosiale og psykologiske forhold, for å nevne noe.

Helsefremmende

- I tillegg til fødsler driver vi helsefremmende arbeid som kommer både mødre, barn, og familien til gode, utdyper, Johnsen.

- De fleste ønsker det beste for barna, men ikke alle har de nødvendige kunnskapene som trengs, og det er her vi kommer inn i bildet. Jordmødre kan informere og svare på spørsmål om abort, prevensjon, og i tillegg gi verdifull støtte til både unge og voksne kvinner.

Amming

- Selv om vi oppfordrer til amming er vi også til for de som velger å ikke amme, eller av andre årsaker ikke får dette til. Når det er sagt, vil jeg gjerne påpeke at forskningen forteller at medisinsk sett er amming det beste for både mor og bar, forklarer Johnsen.

- Barnet får i seg viktige immunstoffer og et «skreddersydd» kosthold, mens mor minsker sjansen for brystkreft. Amming er også gunstig for knytningen mellom mor og barn. 

Demonstrasjon og trygghet

På en av standene står Johannes Skjervheim fra Helsesøsterbutikken. Han selger demonstrasjonsprodukter som skal forenkle hverdagen til jordmødre og helsesøstre.

- Det er mye enklere å vise, enn å bare forklare, sier Skjervheim og viser frem hvordan samspillet mellom barn og mor fungerer i magen ved hjelp av et kunstig bekken og en avansert dukke. 

At god informasjon og kunnskap er viktig understrekes også av Johnsen.

- Ved støttende og informative samtaler hjelper jordmødre kvinner i alle aldre å ta vare på seg selv og barna sine. Hvis man har god kunnskap om svangerskap og fødsel, er det et stort pluss som bidrar til å redusere stress under den krevende perioden en graviditet faktisk er, avslutter Johnsen.