Arbeiderpartiet bestemmer fortsatt

Leserbrev: Fredrikstad FrP har IKKE stemt for bomring, og vi har uttrykt bekymring for den merkostnaden familier kommer til å få idet belastningene starter opp. I Fredrikstad er eiendomsskatten høy, parkeringsavgiftene skyhøye og det skal svi enda mer å kjøre bil gjennom innføring av bomring - Dette skjer med Arbeiderpartiets vedtak, skriver Bjørnar Laabak (FrP)

FrP mener staten bør ta hele regninga. Det er bare det at FrP er det eneste partiet som har dette i sitt program. Min personlige mening er at "oljefondet" kunne innløst bomgjelden, og at de rundt 10 årlige bompengemilliardene i Nasjonal Transportplan kunne vært inndekket fra fondet. I 2013 var fondet 5.038 milliarder og ved utgangen av 2018 var det hele 8.478 milliarder på fondet. Er det noen som mener at 70 milliarder i bomgjeld og 10 milliarder i årlig kostnad ikke kunne dekkes inn? Ja - de andre partiene! Stortinget vedtar innstilling fra departementet om bompenger etter at lokalpolitikerne har vedtatt utbygging med bompenger - i byene.

Det er fortsatt mulig å stoppe opp slik at bomringen ikke etableres. Det bestemmes lokalt i Fredrikstad og Sarpsborg. Bompengeproposisjonen om Bypakke Nedre Glomma skal til ny behandling i Stortinget i 2019.

Da FrP kom inn i regjering i 2013 brukte staten 49,1 milliarder kroner på veiformål. Samme år betalte bilistene i bilrelaterte avgifter og bompenger til sammen 59,6 milliarder kroner. Det betyr at inntektene fra bilrelaterte avgifter og bompenger i 2013 oversteg utgiftene til veiformål med mer enn 10 milliarder kroner.
I 2019 er statens inntekter fra bilrelaterte avgifter og bompenger anslått til 58,6 milliarder kroner. Samtidig er anslåtte utgifter til veiformål i 2019 66,5 milliarder kroner. Dette innebærer at statens utgifter til veiformål i 2019 anslås å overstige inntektene fra bilrelaterte avgifter og bompenger med om lag 8 milliarder kroner.

Bompengeandelen i veiinvesteringer er kraftig redusert, fra 40 prosent under den rødgrønne regjeringen til 28 prosent med FrP i regjering.
Staten bruker 500 millioner kroner hvert år på redusere bompengene utenfor de store byene.
- Engangsavgiften for nybilkjøp er i snitt 40 000 kroner lavere enn i 2013.
- Omregistreringsavgiften ved bruktbilkjøp er redusert med opptil 13 000 kroner.

I disse dager er Fremskrittspartiet i regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. For FrP er det viktig å fortsatt få gjennomslag for grep som gir en enklere hverdag for bilister flest. - Med FrP i regjering skal veiene våre bli bedre, og kostnadene for bilistene skal være lavest mulig. Uten bilen stopper Norge.

Til slutt mener jeg det er verd å minne om at alternativet til FrP og sittende regjering er at Arbeiderpartiet med Rødt i spissen skal øke skatter- og avgifter med 20 milliarder, og de har i tillegg aldri planlagt å bygge vei med fokus på lave kostnader for bilister - ei heller vil de ta bort bompengene.- Det er med FrP i regjering innbyggerne blir tatt på alvor.

Bjørnar Laabak
Gruppeleder og ordførerkandidat Fredrikstad FrP