Åpner parsellhage på Selbak

– Innbyggerne på Sellebakk kan få sin egen parsell der de kan dyrke grønnsaker, blomster og bær. Parsellhagen er ment å være på tomta rundt den eksisterende lekeplassen i Borgeveien, sier Edel Pavlic,områdeutvikler i Fredrikstad kommune.

– Formålet med parsellhagen er å skape en møteplass for innbyggere av Selbak. I parsellhagen kan både privatpersoner og organisasjoner på Selbakdisponere en parsell, dyrke blomster, grønnsaker og bær etter eget ønske. Så er det opp til innbyggerne på Selbak å fylle hagen med liv, understreker Pavlic.
Parsellhagen etableres på lekeplassen i Borgeveien på Selbak og åpning markeres i forbindelse med «Fest på torget» 3. mai, et gratis og åpent arrangement i regi av Sellebakk lokalsamfunnsutvalg og Fredrikstad Øst Frivilligsentral.
Til festen på torget er alle som bor i lokalsamfunnet er invitert til spise et måltid sammen. Fra torget går alle samlet til parsellhagen, ledet av Østre Fredrikstad skole- og drillkorps. Parsellhagen åpnes med kake og kaffe. Barnekoret til Kjølberg kirke underholder og ordfører Jon-Ivar Nygård taler.
Innbyggerne på Selbak er allerede involvert i prosjektet.
– Vi håper parsellhagen kan bidra til at folk kommer seg ut og treffer mennesker de vanligvis ikke omgås, sier innbygger Cornelia Guldbrandsen.
Fredrikstad kommune er, i samarbeid med VIUNO AS, tildelt økonomisk støtte fra Østfold Fylkeskommune og Østfoldhelsa til å lage parsellhagen. Østsiden bibliotek, Sellebakk lokalsamfunnsutvalg, Fredrikstad Øst Frivilligsentral, Borge Ungdomsskole og Internasjonalt Kultursenter i Østfold er også involvert i prosjektet.