865 liter brennevin og 15 smarttelefoner

Fredag ble en polsk mann stanset på Svinesund med 865 liter brennevin i bilen og lørdag hanket tollerne på Ørje inn 15 smarttelefoner som ikke var deklarert.

Fredag formiddag stoppet tollerne på Svinesund bilen på gamle Svinesundsbroen. Den ble kjørt av en polsk mann og det var lastet totalt 865 liter brennevin inn i bilen. Sjåføren ble overlevert politiet etter smuglingsforsøket

Lørdag ble en passasjer på Flixbuss fra Stockholm kontrollert av tollerne på Ørje. I bagasjen ble det funnet 15 nye smarttelefoner av merkene Apple og Samsung, med en samlet verdi på kroner 197.150,- Telefonene ble beslaglagt da passasjeren ikke hadde deklarert dem ved grensepassering