5.200 arbeidssøkere i Østfold

Ved utgangen av november er det registrert 3.997 helt ledige østfoldinger - 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Landet som helhet har en ledighet på 2,3 prosent.

I Østfold deltok 1.203 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av november. Sammen med de helt ledige er det 5.200 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, skriver NAV i en pressemelding. 

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i både Fredrikstad, Sarpsborg og Moss på 3,2 prosent, Askim på 3,1 prosent, Eidsberg på 3,0 prosent, Halden på 2,7 prosent og Rygge på 2,1 prosent. 

Ledige stillinger

Det er lyst ut 1.024 nye stillinger i Østfold i november. Dette er en økning med 18 prosent sammenlignet med november i fjor. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 250 stillinger, reiseliv og transport med 123 stillinger og industri med 110 stillinger.

Det har denne måneden vært større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no som har medført et brudd i statistikken fra og med november 2018. Statistikken på arbeidssøkere er derfor ikke direkte sammenlignbart med tidligere perioder,skriver kommunikasjonsmedarbeider i NAV Østfold, Anne Nøstdal Glemme.