45 mill dyrere enn i Sarpsborg

For 67 millioner kroner fikk Sarpsborg kommune en flerbrukshall med plass til håndball, styrketrening, kiosk, 200 tilskuere, og sosiale rom. Hallen Idrettsavdelingen i Fredrikstad kommune foreslo var litt mindre, men kostet 112 millioner mer.

Den første skissen Idrettsavdelingen utarbeidet for Trosvikhallen hadde en prislapp på 179 millioner kroner. Den sendte Atle Ottesen og Kultur og miljøutvalget i retur.

Billigere, men fortsatt dyrt

I budsjett og handlingsplanforslaget skriver utvalget følgende:

Rådmannen gis i oppdrag å vurdere om det er mulig å utarbeide en alternativ løsning til en vesentlig lavere kostnad som ivaretar behov og krav beskrevet for alt. 2B, inklusive fullverdig treningsflate for håndball innenfor en ramme på 111,9 millioner kroner

Selv om rammen er barbert med 68 millioner kroner, er den fremdeles 45 millioner høyere enn hva Sarpsborg kommune brukte på Sandbakken-hallen.

I en studie fra 2015 som tar for seg oppføring av idrettshaller, lå gjennomsnittsprisen for en «normal-hall» på Østlandet (i årene 2011-2015) på 49 millioner kroner.

Høyt under taket i Sarpsborg

- Hallen leier vi ut til idrettsforeninger som driver med blant annet innebandy, håndball, og turn. Sandbakken-hallen er bygget i full størrelse og er godkjent som kamparena, sier Mariann Karstensen som arbeider med utleie av idrettshaller i Sarpsborg kommunen, og legger til:

- Hallen ble bygget med ekstra stor takhøyde slik at den også skal egne seg godt til turn.

Slik gjorde sarpingene

- Når vi lyste ut prosjektet på anbud fikk vi inn syv-åtte tilbud. Løsningen vi valgte kostet 67 millioner for en hall på 3 250 kvadratmeter. Det var faktisk 20 millioner rimeligere enn det dyreste forslaget, forteller enhetsleder i utbyggingsavdelingen i Sarpsborg kommune, Lars Henning Olsen.

- Bygget er energiklasse A, har varmepumpe, og står ikke tilbake for tilsvarende haller på noen som helst måte. Prislappen inkluderer rivning av et hus og gartneri som sto på tomta, samt setting av stålpæler på grunn av vanskelige grunnforhold.

- Veggene er satt opp med sandwich-elementer, noe som er med på å holde prisen nede, sier Olsen som understreker at kostnaden til tomten ikke er inkludert i regnestykket.

Usikkerhetsanalyse

I prosjektdokumentene (usikkerhetsanalyse, red. anm.) til idrettsavdelingen er størrelsen på Trosvikhallen satt til 2 970 kvadratmeter, og man forventer at fem til syv firmaer vil melde seg på anbudskonkurransen.

I følge dokumentet er det knyttet størst usikkerhet til hvilken markedspris kommunen oppnår når prosjektet legges ut for anbud, og som i Sarpsborg må det også pæles på Trosvik. Det påpekes at en klatrevegg skal inkluderes, men utover det omtales byggeprosjektet som «ikke spesielt komplekst».

I en telefonsamtale opplyser idrettsavdelingen at -i likhet med Sarpsborg kommune- eier også Fredrikstad kommune tomten selv.